بایگانی برچسب برای: آتیه صبا، آگهی مزایده و مناقصه

آگهی مزایده فروش یکجا و یکپارچه ۹۲ دستگاه خودپرداز ATM نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران (نوبت دوم)

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مزایده فروش یکجا و یکپارچه ۹۲ دستگاه خودپرداز ATM  نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه ۵ تاریخ درج آگهی سه شنبه ۲۳  آبان […]

آگهی مزایده فروش یکجا و یکپارچه ۹۲ دستگاه خودپرداز ATM نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران-شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مزایده فروش فروش یکجا و یکپارچه ۹۲ دستگاه خودپرداز ATM  نو و آکبند بصورت تحویل فوری واقع درشهرستان تهران روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه ۵ تاریخ درج آگهی یکشنبه ۲۱  آبان […]

آگهی مزایده فروش صدور تقریبی ۱۰۴ تن زیتون سبز واقع در شهرستان بیضاء بخش بانش روستای تنگ تور شرکت مجتمع طیور فارس

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت مجتمع طیور فارس نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مزایده فروش صدور تقریبی ۱۰۴ تن زیتون سبز واقع در شهرستان بیضاء بخش بانش روستای تنگ تور روزنامه درج آگهی روزنامه خبر جنوب، صفحه ۳ تاریخ درج آگهی پنجشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۲ لینک […]

آگهی مناقصه واگذاری احداث یک باب سردخانه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه واگذاری احداث یک باب سردخانه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران روزنامه درج آگهی روزنامه همشهری ، صفحه ۲۰ تاریخ درج آگهی دوشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۲ لینک آگهی […]

آگهی تمدید مهلت مناقصه واگذاری انجام خدمات بهره برداری و استخراج معدن مس ورزگ شرکت صدر معادن ایرانیان

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت صدرمعادن ایرانیان نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی تمدید مهلت مناقصه واگذاری انجام خدمات بهره برداری و استخراج معدن مس ورزگ شرکت صدر معادن ایرانیان روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه ۱۰ تاریخ درج آگهی یکشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت […]

آگهی مناقصه تأمین پیمانکار سیستم پایش تصویری شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی فراخوان تأمین پیمانکار سیستم پایش تصویری شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران روزنامه درج آگهی روزنامه ایران و همشهری ، صفحه ۱ تاریخ درج آگهی سه شنبه ۲ آبان ماه […]

آگهی مزایده فروش ۲ دستگاه کامیون کشنده ایویکو ۴۴۰ و ۵ دستگاه نیمه یدک شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت حمل نقل جاده ای فجر جهاد نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مزایده فروش ۲ دستگاه کامیون کشنده ایویکو ۴۴۰ و ۵ دستگاه نیمه یدک شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد روزنامه درج آگهی روزنامه ایران صفحه ۸ تاریخ درج آگهی […]

آگهی مناقصه واگذاری انجام خدمات بهره برداری و استخراج در معدن مس ورزگ واقع در استان خراسان جنوبی شرکت صدرمعادن ایرانیان

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت صدرمعادن ایرانیان نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه واگذاری انجام خدمات بهره برداری و استخراج در معدن مس ورزگ واقع در استان خراسان جنوبی شرکت صدرمعادن ایرانیان روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه ۷ تاریخ درج آگهی شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۲ […]

آگهی مناقصه واگذاری اجرای پروژه تهیه مصالح و احداث دو باب بارانداز ۲۵۰۰ متر مربعی شعبه یزد انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب

و  دریافت متن آگهی موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان  آگهی مناقصه واگذاری اجرای پروژه تهیه مصالح و احداث دو باب بارانداز ۲۵۰۰ متر مربعی شعبه یزد انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب روزنامه درج آگهی روزنامه ایران، […]

آگهی مناقصه واگذاری انجام فاز یک پروژه احداث سردخانه RT انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه واگذاری انجام فاز یک پروژه احداث سردخانه RT انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب روزنامه درج آگهی روزنامه ایران، صفحه ۱۸ تاریخ درج آگهی دوشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲ لینک […]