بایگانی برچسب برای: آتیه صبا، آگهی مزایده و مناقصه

آگهی مزایده فروش خودرو شرکت آزاد راه تبریز- ارومیه (نوبت سوم)

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت آزاد راه تبریز – ارومیه نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان  آگهی مزایده فروش خودرو شرکت آزاد راه تبریز- ارومیه (نوبت سوم) روزنامه درج آگهی روزنامه ایران ، صفحه ۲۲ تاریخ درج آگهی سه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر […]

 آگهی مزایده واگذاری سالن عمل آوری میگو و ماهی شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان  آگهی مزایده واگذاری سالن عمل آوری میگو و ماهی شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه ۹ و صبح ساحل صفحه ۳ تاریخ درج آگهی شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ لینک […]

مناقصه شناسایی و بکارگیری مشاوران مدیریتی شرکت صدر معادن ایرانیان

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت صدرمعادن ایرانیان نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان   مناقصه شناسایی و بکارگیری مشاوران مدیریتی شرکت صدر معادن ایرانیان روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات ، صفحه ۵ تاریخ درج آگهی چهرشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک […]

آگهی مناقصه واگذاری خدمات نظافت و نگهداری فضای سبز شرکت سیمان یاسوج

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت سیمان یاسوج نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان   آگهی مناقصه واگذاری خدمات نظافت و نگهداری فضای سبز شرکت سیمان یاسوج روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات ، صفحه ۹ تاریخ درج آگهی دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود […]

فروش حدود ۴۰۰۰ تن کانسنگ مس اکسیدی و حدود ۱۰۰.۰۰۰ تن نرمه و کلوخه مس اکسیدی استخراجی شرکت صدرمعادن ایرانیان

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت صدرمعادن ایرانیان نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان  آگهی مزایده فروش حدود ۴۰۰۰ تن کانسنگ مس اکسیدی و حدود ۱۰۰.۰۰۰ تن نرمه و کلوخه مس اکسیدی استخراجی شرکت صدرمعادن ایرانیان روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه ۵ تاریخ درج آگهی شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ […]

آگهی مناقصه یک مرحله ای خرید تجهیزات و ماشین آلات شرکت گلف اجنسی ایران (نوبت دوم)

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت گلف اجنسی ایران نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان   آگهی مناقصه یک مرحله ای خرید تجهیزات و ماشین آلات شرکت گلف اجنسی ایران روزنامه درج آگهی نیازمندی های روزنامه همشهری، صفحه ۸ تاریخ درج آگهی پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن […]

آگهی مناقصه واگذاری اجرای پروژه لکه گیری روکش آسفالت بخشی از آزادراه قم-کاشان شرکت آزاد راه امیرکبیر

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت آزاد راه امیرکبیر نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان  آگهی مناقصه واگذاری اجرای پروژه لکه گیری روکش آسفالت بخشی از آزادراه قم-کاشان شرکت آزاد راه امیرکبیر روزنامه درج آگهی روزنامه ایران ،  صفحه ۱۲ تاریخ درج آگهی چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات و ماشین آلات شرکت گلف اجنسی ایران (نوبت اول)

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت گلف اجنسی ایران نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان   آگهی مناقصه یک مرحله ای خرید تجهیزات و ماشین آلات شرکت گلف اجنسی ایران روزنامه درج آگهی نیازمندی های روزنامه همشهری، صفحه ۱۴ تاریخ درج آگهی سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت […]

آگهی مناقصه واگذاری کلیه خدمات بیمه ای شرکت سیمان یاسوج

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت سیمان یاسوج نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان   آگهی مناقصه واگذاری کلیه خدمات بیمه ای شرکت سیمان یاسوج روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات ، صفحه ۴ تاریخ درج آگهی سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل […]

مزایده فروش حدود ۶.۰۰۰ تن کانسنگ مس اکسیدی و حدود ۱۰۰.۰۰۰ تن نرمه و کلوخه مس اکسیدی استخراج شده شرکت صدرمعادن ایرانیان

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت صدرمعادن ایرانیان نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان  آگهی مزایده فروش حدود ۶.۰۰۰ تن کانسنگ مس اکسیدی و حدود ۱۰۰.۰۰۰ تن نرمه و کلوخه مس اکسیدی استخراج شده روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه ۱۲ تاریخ درج آگهی شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ لینک آگهی […]