گزارش کارشناسی شماره ۵ نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری

خلاصه اطلاعات آماری مربوط به بازنشستگان، از کارافتادگان و فوت‌شدگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در دوره ۱۳۵۹-۱۳۰۱

عنوان: خلاصه اطلاعات آماری مربوط به بازنشستگان، از کارافتادگان و فوت‌شدگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در دوره ۱۳۵۹-۱۳۰۱ تهیه و تدوین: صندوق بازنشستگی کشوری تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱/۱۵ نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۶ دانلود   چون اطلاعات آماری مربوط به قبل از سال ۱۳۵۵ و نیز مربوط به کل مشترکین صندوق در هر سال […]

گزارش کارشناسی شماره ۴ نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری

مروری بر کفایت مستمری‌ها در صندوق بازنشستگی کشوری

عنوان: مروری بر کفایت مستمری‌ها در صندوق بازنشستگی کشوری تهیه و تدوین: هدی جعفری ناظر علمی: رضا میرزا ابراهیمی تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱/۱۵ نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۶ دانلود   بر همین اساس، در گزارش حاضر پس از معرفی اجمالی شاخص کفایت به بررسی این شاخص در جامعۀ بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری […]

گزارش کارشناسی شماره ۳ نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری

برآورد انباشت اصل و بازده کسورات در سیستم NDC ، مطالعه موردی صندوق بازنشستگی کشوری

عنوان: برآورد انباشت اصل و بازده کسورات در سیستم NDC ، مطالعه موردی صندوق بازنشستگی کشوری تهیه و تدوین: رضا میرزا ابراهیمی تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۵ دانلود   صندوق‌های بازنشستگی از منظر شیوه‌های تامین منابع مالی به دو دستۀ باپرداخت حق‌بیمه و بدون‌پرداخت حق‌بیمه تقسیم می‌شوند. در این بین […]

گزارش کارشناسی شماره ۹ نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری

بررسی هزینه های بهداشت و درمان خانوارهای دارای عضو سالمند

عنوان: بررسی هزینه های بهداشت و درمان خانوارهای دارای عضو سالمند تهیه کننده: سمیرا غلامی تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۵/۱۴ نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۶ دانلود   در گزارش حاضر تلاش می‌شود تا وضعیت ریز هزینه‌های بهداشت و درمان و سهم هر گروه هزینه‌ای در سبد هزینه‌های بهداشت و درمان خانوارهای دارای عضو سالمند مورد […]