تأملی بر مطالبات بازنشستگان

عنوان: تأملی بر مطالبات بازنشستگان مترجم: یاسر باقری – ریحانه عبدی نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۸ دانلود   این مطالعه، ترکیب تلاش و مداقه دو پژوهشگر است. در بخش نخست، مطالبات بازنشستگان با مرور اسناد و مطالعات انجام شده قبلی شناسایی و دسته‌بندی شده است. در تکمیل آن، در بخش دوم با مطالعه‌ای […]

کف حمایت­های اجتماعی همگانی

عنوان: کتاب کف حمایت­های اجتماعی همگانی (برآورد هزینه و استطاعت در ۵۷ کشور کم درآمد) ترجمه: حمید گماری نوبت چاپ / سال انتشار: اول / زمستان ۱۳۹۷ انتشارات: به سفارش مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا دانلود   کتاب کف حمایت­های اجتماعی همگانی ترجمه یکی از آثار اخیر سازمان بین­‌المللی کار (ILO) درباره نظام­های جامع تأمین اجتماعی است. […]

سالمندی خوب؛ مروری بر مفاهیم و ابعاد خوب پیرشدن

عنوان: سالمندی خوب؛ مروری بر مفاهیم و ابعاد خوب پیرشدن نویسنده: نسیبه زنجری نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۷ انتشارات: تهران دانلود   به موازات افزایش نسبت جمعیت سالمندان و همچنین نقش روزافزون آنها در انجام کارهای داوطلبانه، انتقال تجربه و دانش و کمک به اعضای خانواده با ایفای نقش مراقبتی، توجه هرچه […]

۱۰ چالش جهانی تامین اجتماعی

عنوان: ۱۰ چالش جهانی تامین اجتماعی ترجمه : مریم حاجی قربانی دولابی / اسمعیل طاهری بهروز نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۷ دانلود   در این گزارش، برای هر یک از چالش‌ها: ۱-پرکردن شکاف پوشش ۲-نابرابری در سراسر دوره حیات ۳- پیرشدن جمعیت ۴-اشتغال کارگران جوان ۵-بازارهای کار و اقتصادی دیجیتال ۶-سلامت و مراقبت‌های […]

کابوس بازنشستگی؛ تاملی بر تجربه بازنشستگی در ایران

عنوان: کابوس بازنشستگی؛ تاملی بر تجربه بازنشستگی در ایران نویسنده: فرهاد نصرتی نژاد نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۷ دانلود   دراین کتاب ابتدا بیان می‌شود که بازنشستگی مرحله گذار در زندگی افراد است که نیازمند مناسک گذار خاص خود است، اما به دلیل نگاه تقلیل گرایانه دولت‌های رفاهی و تقلیل آن به بعد […]

باز اندیشی در راهبردهای نظام بازنشستگی

عنوان: باز اندیشی در راهبردهای نظام بازنشستگی محمد حسین عمادی ، آرش نصر اصفهانی ناشر: انتشارات روزنه نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۷ دانلود   این کتاب بر این نکته تاکید دارد که موضوع صندوق‌های بازنشستگی بخشی از مساله‌ای بزرگ‌تر یعنی سالمند شدن جمعیت کشور است. نویسندگان با تفکیک سه سطح گفتمانی، پاردایمی و […]

اقتصاد ایران سال ۱۳۹۷ – تحلیلی به امور کلان و شهری

عنوان: اقتصاد ایران سال ۱۳۹۷ – تحلیلی به امور کلان و شهری مجری طرح: علی دینی ترکمانی ، علی جعفری شهرستانی ناشر: سروش آفتاب فردا نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۷   دانلود   کتاب حاضر سومین تجربه موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا در تدوین مرجعی تحلیلی درباره چشم‌انداز سالانه اقتصاد ایران است. تصمیم‌گیری در […]

صندوقهای بازنشستگی ایران در گذر زمان

عنوان: صندوقهای بازنشستگی ایران در گذر زمان – با تاکید بر سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری مجری طرح: بهروز هادی زنوز ناشر: طرح نقد نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۷   دانلود   صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی بزرگ‌ترین نهادهای موجود در نظام بیمه‌های اجتماعی کشورند. موضوع اصلی این کتاب، […]

سرگذشت یک صندوق

عنوان: سرگذشت یک صندوق – صندوق بازنشستگی کشوری در آینه تجارب مدیران مجری طرح: میکائیل عظیمی ناشر: انتشارات کویر نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۶   دانلود   کتاب پیش رو درباره تاریخ صندوق بازنشستگی کشوری است، صندوقی که هسته نخستین آن بیش از یک صد سال پیش شکل گرفته و آرام آرام […]

تاریخ شفاهی مدیران صندوق بازنشستگی کشوری

عنوان: تاریخ شفاهی مدیران صندوق بازنشستگی کشوری مجری طرح: میکائیل عظیمی ناشر: انتشارات کویر نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۶   دانلود   آنچه پیش رو دارید، مجموعه گفتگو‌های انجام شده با مدیران صندوق بازنشستگی کشوری است. شوربختانه باید تصریح کرد با گذشت بیش از چهار دهه از شکل‌گیری صندوق به عنوان نهادی مستقل […]