دکترربیعی درهمایش تجلیل از حماسه سازان هشت سال دفاع مقدس : کارگران بسیجی باید فرهنگ کار و بهره وری را ترویج کنند

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی دکتر ربیعی اظهار داشت: گاهی مقطعی از تاریخ یک ملت ، برکل تاریخ آن ملت سایه می افکند . دفاع مقدس نیزبیانگرهمان واقعه تاریخی است. لذا باید با پاسداشت هفته دفاع مقدس اهمیت این واقعه تاریخی را به نسل های جدید یاد آورشویم […]