آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ایی توام با ارزیابی کیفی تامین STRETCH HOOD MACHINE شرکت پترو شیمی جم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم    نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ایی توام با ارزیابی کیفی تامین STRETCH HOOD MACHINE شرکت پترو شیمی جم روزنامه درج آگهی صفحه ۶ روزنامه دنیای اقتصاد – صفحه ۷ روزنامه ایران   تاریخ درج آگهی […]

مزایده عمومی اجاره اموال غیرمنقول هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری

  موضـوع شــرح نام هلدینگ هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری نوع فراخوان مزایده موضوع فراخوان مزایده عمومی اجاره اموال غیرمنقول شماره ۲۲۹-۴۰۰ روزنامه درج آگهی نیازمندی های روزنامه همشهری صفحه ۱۵ شماره ۸۴۴۹ تاریخ درج آگهی یکشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۰ لینک آگهی دریافت متن […]

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای توام با ارزیابی کیفی تامین جامبوبگ ولودار با چاپ کلیشه پتروشیمی جم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم    نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی تامین جامبوبگ ولودار با چاپ کلیشه پتروشیمی جم روزنامه درج آگهی صفحه ۶ روزنامه دنیای اقتصاد  تاریخ درج آگهی  یکشنبه ۰۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ […]

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی سیستم بازچرخابی پساب به میزان ۱۷۰۰ مترمکعب به شماره ۴۶-۱۴۰۰ (شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان)+ اعلام نتیجه مناقصه

  موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران نام شرکت شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان نوع فراخوان مناقصه مزایده  موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی سیستم بازچرخابی پساب به میزان ۱۷۰۰ مترمکعب به شماره ۴۶-۱۴۰۰ (شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان)+ تجدید مناقصه و ابطال مناقصه […]

مناقصه خدمات اتوبوسرانی شامل تهیه و تامین تعداد ۴۴ دستگاه مینی بوس و یک دستگاه اتوبوس جهت ایاب ذهاب کارکنان 

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت لوله سازی اهواز    نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان مناقصه خدمات اتوبوسرانی شامل تهیه و تامین تعداد ۴۴ دستگاه مینی بوس و یک دستگاه اتوبوس جهت ایاب ذهاب کارکنان روزنامه درج آگهی صفحه ۳ روزنامه نور خوزستان  تاریخ درج آگهی  یکشنبه ۰۸ […]

آگهی مناقصه خدمات تاکسیرانی و تهیه و تامین ۵۸ دستگاه خودروی سواری به مدت یک سال

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت لوله سازی اهواز   نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه خدمات تاکسیرانی و تهیه و تامین ۵۸ دستگاه خودروی سواری به مدت یک سال روزنامه درج آگهی صفحه ۳ روزنامه نور خوزستان  تاریخ درج آگهی  یکشنبه ۰۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ لینک آگهی […]

خدمات تهیه و تامین تعداد ۱۲ دستگاه تریلر ۲۴ تنی استیجاری به صورت یک ساله شرکت لوله سازی اهواز

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت لوله سازی اهواز   نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان خدمات تهیه و تامین تعداد ۱۲ دستگاه تریلر ۲۴ تنی استیجاری به صورت یک ساله- شرکت لوله سازی اهواز روزنامه درج آگهی صفحه ۳ روزنامه نور خوزستان  تاریخ درج آگهی  یکشنبه ۰۸ اسفند ماه […]

آگهی خرید اقلام گریتینگ مورد نیاز کارخانه واقع در عسلویه شرکت پلی پروپیلن جم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پلی پرو پیلن جم  نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان آگهی خرید اقلام گریتینگ مورد نیاز کارخانه واقع در عسلویه شرکت پلی پروپیلن جم روزنامه درج آگهی صفحه۱۱ روزنامه دنیای اقتصاد  تاریخ درج آگهی  یکشنبه ۰۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ لینک آگهی دریافت متن […]

آگهی مزایده عمومی نسبت به فروش ۳۵۰ تن از ضایعات نامنطبق پلیمری OFF3-شرکت پلی پروپیلن جم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پلی پرو پیلن جم  نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان آگهی مزایده عمومی نسبت به فروش ۳۵۰ تن از ضایعات نامنطبق پلیمری OFF3-شرکت پلی پروپیلن جم روزنامه درج آگهی صفحه۱۱ روزنامه دنیای اقتصاد  تاریخ درج آگهی  یکشنبه ۰۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ لینک آگهی […]

آگهی مناقصه واگذاری رستوران کارکنان شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه واگذاری رستوران کارکنان شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان روزنامه درج آگهی روزنامه نوآوران، صفحه اول تاریخ درج آگهی چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰ […]