آگهی مزایده عمومی اجاره اموال غیرمنقول شماره ۱۲۰-۴۰۱ شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری

موضـوع شــرح نام هلدینگ هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری نوع فراخوان مزایده موضوع فراخوان آگهی مزایده عمومی اجاره اموال غیرمنقول شماره ۱۲۰-۴۰۱ روزنامه درج آگهی روزنامه ایران صفحه ۸ تاریخ درج آگهی یک شنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر […]

آگهی مزایده اجاره واحد تجاری در تهران- هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری

موضـوع شــرح نام هلدینگ هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری نوع فراخوان مزایده موضوع فراخوان آگهی مزایده اجاره واحد تجاری (شماره ۱۲۱-۴۰۱) روزنامه درج آگهی روزنامه نیازمندی های همشهری صفحه ۱۴ تاریخ درج آگهی یک شنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ لینک آگهی دریافت متن آگهی […]

  آگهی مناقصه واگذاری انجام خدمات بیمه درمان تکمیلی پرسنل شرکت گلف اجنسی ایران

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت گلف اجنسی ایران نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان   آگهی مناقصه واگذاری انجام خدمات بیمه درمان تکمیلی پرسنل شرکت گلف اجنسی ایران روزنامه درج آگهی روزنامه نیازمندی های همشهری، صفحه ۱۴ تاریخ درج آگهی یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱ لینک آگهی دریافت متن آگهی […]

آگهی مزایده عمومی فروش گاوهای حذفی اجباری کشتارگاهی اعم از زنده و تودل شده شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس

  موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران  نام شرکت شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مزایده عمومی فروش گاو های حذفی اجباری کشتارگاهی اعم از زنده و تودل شده شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس روزنامه درج آگهی  روزنامه اطلاعات تاریخ درج […]

انتخاب متصدی حمل و نقل دریایی جهت قرارداد عملیات حمل کانتینری محصولات شرکت پتروشیمی جم (مقاصد کشور هند) / نوبت اول

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم  نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان انتخاب متصدی حمل و نقل دریایی جهت قرارداد عملیات حمل کانتینری محصولات شرکت پتروشیمی جم (مقاصد کشور هند) / نوبت اول روزنامه درج آگهی صفحه ۳ روزنامه ایران تاریخ درج آگهی شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ […]

تامین ۱۲۰۰۰ کیلوگرم ماده شیمیایی Catalyst Donor پتروشیمی جم/نوبت اول

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم  نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان تامین ۱۲۰۰۰ کیلوگرم ماده شیمیایی Catalyst Donor  پتروشیمی جم / نوبت اول روزنامه درج آگهی صفحه ۳ روزنامه ایران تاریخ درج آگهی شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهیمواد دانلود فایل […]

شناسایی تولیدکنندگان داخلی و شناسایی تامین کنندگان رفرنس های مورد تایید پتروشیمی جم جهت ماده شیمیایی مینرال اویل / نوبت دوم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم  نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان شناسایی تولیدکنندگان داخلی و شناسایی تامین کنندگان رفرنس های مورد تایید پتروشیمی جم جهت ماده شیمیایی مینرال اویل / نوبت دوم روزنامه درج آگهی صفحه ۳ روزنامه ایران تاریخ درج آگهی شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ […]

شناسایی تولیدکنندگان و شناسایی تامین‌کنندگان رفرنس‌های مورد تایید پتروشیمی جم جهت ماده شیمیایی Vaseline Grease / نوبت اول

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم  نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان شناسایی تولیدکنندگان و شناسایی تامین‌کنندگان رفرنس‌های مورد تایید پتروشیمی جم جهت ماده شیمیایی Vaseline Grease / نوبت اول روزنامه درج آگهی صفحه ۳ روزنامه ایران تاریخ درج آگهی شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ لینک آگهی دریافت […]

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار (نوبت دوم) – هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری

موضـوع شــرح نام هلدینگ هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری نوع فراخوان شناسایی و ارزیابی موضوع فراخوان فراخوان شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار جهت عملیات اجرایی و اتمام پروژه موسوم به چهل باغ فرشته در تهران (نوبت دوم) روزنامه درج آگهی روزنامه ایران صفحه ۸ […]

مزایده فروش پنجاه هزار تن بریکت گرم آهن اسفنجی صبافولاد خلیج فارس

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت صبافولاد خلیج فارس نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان مزایده فروش پنجاه هزار تن بریکت گرم آهن اسفنجی صبافولاد خلیج فارس روزنامه درج آگهی صفحه ۴ روزنامه دریا تاریخ درج آگهی چهارشنبه ۵  بهمن ۱۴۰۱ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهیمواد دانلود […]