مناقصه عمومی دو مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی سازندگان داخلی جهت ساخت قطعات پمپ p-204 واحد الفین مجتمع پتروشیمی جم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم  نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی سازندگان داخلی جهت ساخت قطعات پمپ p-204 واحد الفین مجتمع پتروشیمی جم روزنامه درج آگهی صفحه ۴ روزنامه دنیای اقتصاد – صفحه ۲۷ روزنامه ایران  تاریخ […]

آگهی فراخوان شناسایی تأمین کنندگان خارجی و داخلی با موضوع ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ کیلو گرم پودر پری دیسپرس مشکی

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم  نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی فراخوان شناسایی تأمین کنندگان خارجی و داخلی با موضوع ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ کیلو گرم پودر پری دیسپرس مشکی روزنامه درج آگهی صفحه ۴ روزنامه دنیای اقتصاد – صفحه ۲۷ روزنامه ایران  تاریخ درج آگهی سه شنبه […]

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای(۱۴۰۰-۱۴) خرید قطعات یدکی B.C.Pump بویلر واحدهای بخار نیروگاه حرارتی تبریز شرکت نیرو آتیه صبا 

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت نیرو آتیه صبا  نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای(۱۴۰۰-۱۴)خرید قطعات یدکی B.C.Pump بویلر واحد های بخار نیروگاه حرارتی تبریز شرکت نیرو آتیه صبا  روزنامه درج آگهی صفحه ۸ روزنامه اطلاعات  تاریخ درج آگهی چهارشنبه ۶ بهمن ماه […]

آگهی تجدید فراخوان شناسایی پیمانکار جهت مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات مقاوم سازی و پایداری ترانشه های خاکی گریدور خطوط فلر مجتمع پتروشیمی جم (نوبت دوم )

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم  نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی تجدید فراخوان شناسایی پیمانکار. موضوع: تجدید فراخوان شناسایی پیمانکار جهت مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات مقاوم سازی و پایداری ترانشه های خاکی گریدور خطوط فلر مجتمع پتروشیمی جم (نوبت دوم )  روزنامه درج […]

مناقصه عمومی خرید یک دستگاه پاستوریزاتور ۱۰ تن به شماره ۱۶-۱۴۰۰ (شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان)

  موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران نام شرکت شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان مناقصه عمومی خرید یک دستگاه پاستوریزاتور ۱۰ تن به شماره ۱۶-۱۴۰۰ (شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان) روزنامه درج آگهی اطلاعات صفحه ۴ به شماره ۲۸۰۳۵ تاریخ درج آگهی یکشنبه، ۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ […]

آگهی مزایده عمومی مواد پلیمری و آسیابی گرانول رنگی، سفید، مشکی، شرینگ پلی اتیلن و مواد آسیایی رنگی PP-PS به شماره ۱۴۰۰/۱/۱۰۱ پ (شرکت صنایع بسته بندی فرآورده های شیری پگاه)

  موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران نام شرکت شرکت صنایع بسته بندی فرآورده های شیر پگاه  نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مزایده عمومی مواد پلیمری و آسیابی گرانول رنگی، سفید، مشکی، شرینگ پلی اتیلن و مواد آسیایی رنگی PP-PS به شماره ۱۴۰۰/۱/۱۰۱ پ (شرکت صنایع بسته بندی فرآورده های شیری […]

آگهی مناقصه عمومی تامین سرویس ایاب و ذهاب به شماره ۱۴۰۰/۱/۱۵۰ پ (شرکت صنایع بسته بندی و فرآورده های شیری پگاه)

  موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران نام شرکت شرکت صنایع بسته بندی فرآروده های شیری پگاه نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی تامین سرویس ایاب و ذهاب به شماره ۱۴۰۰/۱/۱۵۰ پ (شرکت صنایع بسته بندی و فرآورده های شیری پگاه) روزنامه درج آگهی ابرار اقتصادی صفحه ۸ شماره ۶۵۸۱ […]

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای(۱۴۰۰-۰۶) خرید کارت های سیستم آلسپا مورد نیاز نیرو گاه حرارتی تبریز – شرکت نیرو آتیه صبا

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت نیرو آتیه صبا  نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای(۱۴۰۰-۰۶) خرید کارت های سیستم آلسپا مورد نیاز نیرو گاه حرارتی تبریز –  شرکت نیرو آتیه صبا روزنامه درج آگهی صفحه ۸ روزنامه اطلاعات  تاریخ درج آگهی سه شنبه […]

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی موضوع تامین ۲۴۰تن ماده شیمیایی Atmer 163 شرکت پتروشیمی جم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم  نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی موضوع تامین ۲۴۰تن ماده شیمیایی Atmer 163 شرکت پتروشیمی جم روزنامه درج آگهی صفحه ۶ روزنامه دنیای اقتصاد – صفحه ۲۷ روزنامه ایران  تاریخ درج […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات بیمه درمان تکمیلی کارکنان شرکت گلف اجنسی ایران (نوبت اول)

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت گلف اجنسی ایران نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات بیمه درمان تکمیلی کارکنان شرکت گلف اجنسی ایران روزنامه درج آگهی نیازمندی های روزنامه همشهری ، صفحه ۱۱ تاریخ درج آگهی سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ لینک […]