تماس با ما

آدرس ساختمان مرکزی: تهران، خيابان دکتر فاطمی، ميدان جهاد، پلاک ۱۶

تلفن: 88954405 (15 خط)

نمابر: 88963602

کدپستی: 1414771118

پست الکترونیک: info@cspf.ir

پست الکترونیک اداره کل روابط عمومی: cspfnews@gmail.com

تلفن مرکز ارتباط با ذینفعان صبا: 2500 (021)