در گزارش 113موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا تشریح شد؛

قاعده “شخص محتاط” در سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی

کتاب «قاعده شخص محتاط در صندوق‌های بازنشستگی» به کوشش نسرین ابراهیمی از سوی گروه مطالعات سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا (وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری) منتشر شد.   به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری به نقل از خبرگزاری ایبنا(کتاب)، «قاعده شخص محتاط» یکی از رویکردهای […]

گزارش کارشناسی شماره 100؛

ازکارافتادگی و فوت ناشی از کار

موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا (نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری) در صدمین گزارش کارشناسی خود به بررسی مشمولان ازکارافتاده و فوت ناشی از کار پرداخته است.   به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، فرهاد بزرافکن در این گزارشِ ۳۸صفحه‌ای آورده است: در مواد ۷۹ و ۸۰ قانون استخدام کشوری، […]

گزارش کارشناسی شماره 98؛

زنجیره ارائه خدمات حمایت اجتماعی

زنجیره ارائه خدمات حمایت اجتماعی، نام نودوهشتمین گزارش کارشناسی موسسه راهبردهای بازنشستگی صباست که با ترجمه و تلخیص فرهاد بزرافکن منتشر شده است.   به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، این گزارش حمایت اجتماعی را در معنای وسیع آن مورد نظر دارد و جمعیت های هدف متنوعی مانند […]

گزارش کارشناسی شماره 97؛

بیانیه سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی منتخب

نودوهفتمین گزارش کارشناسی نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری (موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا) با عنوان «بیانیه سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی منتخب» توسط نیلوفر جهانفر ترجمه و تدوین و در ۵۲صفحه منتشر شده است.   به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، در این گزارش آمده است: هدف گزارش […]

گزارش کارشناسی شماره 80؛

الزامات و شیوه اصلاح طرح های بازنشستگی کارکنان دولت

هشتادمین گزارش کارشناسی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، درباره الزامات اصلاح طرح های بازنشستگی کارکنان دولت، یک بررسی تجربی است که توسط رضا میرزاابراهیمی انجام گرفته و در ۲۳صفحه منتشر شده است.   به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، در چکیده این گزارش آمده است: صندوق های بازنشستگی کارکنان […]

گزارش کارشناسی شماره 95

تحولات جمعیتی و نظام تأمین اجتماعی در ژاپن

تحولات جمعیتی و نظام تأمین اجتماعی در ژاپن عنوان نودوپنجمین گزارش کارشناسی موسسه راهبردهای بازنشستگی صباست که توسط حمید گماری ترجمه و در ۱۴۴ صفحه منتشر شده است.   به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، ژاپن یکی از پیرترین کشورهای آسیایی است و از هر چهار نفر ساکن […]

گزارش کارشناسی شماره 94؛

بررسی اثر متناسب سازی حقوق بازنشستگی بر کفایت مزایا

    این گزارش ۹۴مین شماره از گزارش های کارشناسی موسسه راهبردهای بازنشستگی صباست که توسط سمانه گلاب در ۴۲صفحه تهیه شده است. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری در بخش خلاصه این گزارش آمده است: مهرماه سال ۱۳۹۹، سیاست متناسب سازی حقوق بازنشستگی برای حقوق بگیران دو […]

گزارش کارشناسی شماره 93؛

رویکرد همگانی به حمایت اجتماعی

گزارش مختصر رویکرد همگانی به حمایت اجتماعی، نودوسومین گزارش کارشناسی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا (نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری) است که توسط فرهاد بزرافکن تهیه و در سال ۱۳۹۹ منتشر شده است.   به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، بخش اصلی این گزارش، ترجمه یک بیانیه است؛ بیانیه‌ای […]

گزارش کارشناسی شماره 91؛

سرمایه اجتماعی بازنشستگان در استان‌ها

سرمایه اجتماعی بازنشستگان در استان‌ها نام نودویکمین شماره از مجموعه گزارش‌های کارشناسی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا (نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری) است که بر اساس داده‌های پیمایش ملی سنجش سرمایه اجتماعی کشور (۱۳۹۴) تدوین و در سال ۱۳۹۹ منتشر شده است. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، در […]

گزارش کارشناسی شماره 89؛

معرفی اتحادیه های کارکنان دولت در برخی کشورها

اتحادیه کارکنان دولت در کشورهای منتخب نام گزارشی کارشناسی است که توسط فرهاد بزرافکن در ۳۶صفحه گردآوری شده و موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا تحت عنوان هشتادونهمین گزارش کارشناسی این موسسه منتشر کرده است. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، در توضیح پشت جلد این گزارش چنین آمده است: […]