آگهی مناقصه تامین Floodlight Govan شرکت پتروشیمی جم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم  نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان تامین Floodlight Govan شرکت پتروشیمی جم روزنامه درج آگهی صفحه ۶ روزنامه دنیای اقتصاد  تاریخ درج آگهی  چهار شنبه ۲۵اسفند ماه ۱۴۰۰ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد  

مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین (pcmm) با برند kreon برای شرکت پتروشیمی جم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم  نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین portable coordinate measuring machine با برند kreon شرکت پتروشیمی جم روزنامه درج آگهی صفحه ۴ روزنامه دنیای اقتصاد  تاریخ درج آگهی  چهار شنبه ۲۵اسفند ماه ۱۴۰۰ لینک آگهی دریافت […]

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی تامین متریال رنگ و تینر – شرکت پتروشیمی جم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم  نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی تامین متریال رنگ و تینر – شرکت پتروشیمی جم روزنامه درج آگهی صفحه ۴ روزنامه دنیای اقتصاد  تاریخ درج آگهی  سه شنبه ۲۴اسفند ماه ۱۴۰۰ […]

آگهی مزایده فروش بریکت گرم آهن اسفنجی (صبا فولاد خلیج فارس)

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت صبا فولاد خلیج فارس   نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان آگهی مزایده فروش بریکت گرم آهن اسفنجی(صبا فولاد خلیج فارس) روزنامه درج آگهی صفحه ۱۸ روزنامه دنیای اقتصاد  تاریخ درج آگهی  یکشنبه ۲۲اسفند ماه ۱۴۰۰ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود […]

آگهی تجدید مزایده دام های غیر اقتصادی و گوساله شیرخوار و گوساله قطع شیر (شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان)+ اعلام نتیجه

  موضوع شرح نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران نام شرکت شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مزایده دامهای غیر اقتصادی و گوساله شیرخوار و گوساله قطع شیر (شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان)+ تجدید مزایده روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات صفحه ۹ شماره […]

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای توام با ارزیابی کیفی تامین متریال رنگ و تینر شرکت پتروشیمی جم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم  نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی تامین متریال رنگ و تینر شرکت پتروشیمی جم روزنامه درج آگهی صفحه ۴روزنامه دنیای اقتصاد  تاریخ درج آگهی  شنبه ۲۱اسفند ماه ۱۴۰۰ لینک آگهی دریافت […]

آگهی فراخوان شناسایی به همراه ارزیابی کیفی سازندگان جهت ساخت یک دستگاه مبدل کامل واحد الفین مجتمع پتروشیمی جم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم  نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان آگهی فراخوان شناسایی به همراه ارزیابی کیفی سازندگان جهت ساخت یک دستگاه مبدل کامل واحد الفین مجتمع پتروشیمی جم روزنامه درج آگهی صفحه ۶ روزنامه دنیای اقتصاد  تاریخ درج آگهی  شنبه ۲۱اسفند ماه ۱۴۰۰ لینک […]

آگهی فراخوان شناسایی مشاوران جهت قرارداد انجام مطالعات جامع و مهندسی پایه سیستم جمع آوری و امحاء ترکیبات آلی فرار vocs از حوضچه پساب پتروشیمی – پتروشیمی جم

  موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم  نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار: شناسایی مشاوران جهت قرارداد انجام مطالعات جامع و مهندسی پایه سیستم جمع آوری و امحاء ترکیبات آلی فرار vocs از حوضچه پساب پتروشیمی – پتروشیمی جم روزنامه درج آگهی صفحه ۶ […]

آگهی مزایده جذب سرمایه گذار به منظور احداث مجتمع خدمات رفاهی و واگذاری حق دسترسی به منظور احداث مجتمع خدمات رفاهی بین راهی در سه پهنه مجزا شرکت احداث، بهره برداری و نگهداری آزاد راه شرق سپاهان

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت احداث،بهره برداری و نگهداری آزاد راه شرق سپاهان نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مزایده جذب سرمایه گذار به منظور احداث مجتمع خدمات رفاهی و واگذاری حق دسترسی به منظور احداث مجتمع خدمات رفاهی بین راهی در سه پهنه مجزا روزنامه درج آگهی روزنامه […]

آگهی مزایده عمومی فروش گاردیل ها و آهن آلات مازاد و ضایعاتی شرکت آزاد راه امیرکبیر

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا نام شرکت شرکت آزاد راه امیرکبیر نوع فراخوان مناقصه مزایده موضوع فراخوان آگهی مزایده عمومی فروش گاردیل ها و آهن آلات مازاد و ضایعاتی شرکت آزاد راه امیرکبیر روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه ۵ تاریخ درج آگهی پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰  لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر […]