توافق نامه سطح خدمات تارنما

بازدیدکنندگان محترم؛
بدین وسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال صندوق بازنشستگی کشوری به آگاهی عزیزان می رسد:

 • این تارنما مجهز به امکان دریافت خدمات مربوط به مشترکین صندوق و دستگاه های مرتبط و ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی (در قالب میز خدمت) از طریق مراجعه به بخش نظرات و پیشنهادات در صفحه اصلی تارنما میباشد.

خدمات در حال ارائه شامل:

 1. ثبت نام تورهای سیاحتی و زیارتی بازنشستگان
 2. بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان
 3. هزینه های بیمه تکمیلی، عصا، عینک و سمعک بازنشستگان
 4. بانک اطلاعات نخبگان کشوری
 5. دریافت کارت منزلت
 6. بیمه حادثه و فوت کارکنان و بازنشستگان دولت
 7. ثبت اطلاعات سوابق بیمه پردازی (تامین اجتماعی)
 8. نتایج وام ضروری بازنشستگان و موظفین
 9. خدمات مربوط به بازنشستگان خارج از کشور
 10. دریافت فیش و حکم حقوقی
 11. استعلام مشترکین بازنشسته
 12. فهرست دفاتر پیشخوان دولت
 13. خدمات گردشگری به بازنشستگان
 14. دریافت فایل مورد نیاز مدیریتهای استانی و دستگاه های اجرایی
 15. دریافت نشریه داخلی (ثمر)
 16. دریافت شماره تلفن همراه بازنشستگان کشوری
 17. تماس با ما
 • جهت پاسخگویی به بازنشستگان محترم بخش سوالات بازنشستگان در صفحه اصلی قابل بازدید می‌باشد.
 • این تارنما در صورت برقرار بودن زیرساخت های لازم مخابراتی به صورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی می باشد.