Skip Navigation Links
آبان 97 - نیازهای سالمندان در کشورهای اروپایی
آنچه در زير مي آيد حاصل مطالعاتي است که در مورد وضع سالمندان و بازنشستگان در کشورهاي اروپايي انجام شده است. براين مبنا که نيازمنديهاي بازنشستگان و نحوه ي پاسخ به آن نيازمنديها در کشورهاي اروپايي چگونه است؟
1 - بررسي وضع بهداشتي و درماني
از جهت بهداشت و درمان و ميزان بهره وري، سالمندان از 4 نوع سيستم درکشورهاي مختلف استفاده مي نمايند.
الف: گروه اول
کشورهاي داراي صندوق بيمه بيماري سنتي که اين کشورها داراي بازار بيمه هاي خصوصي نيز مي باشند و از طريق يارانه هاي پرداختي ايالتي، تأمين مالي مي شوند که شامل کشورهاي اتريش، بلژيک، فرانسه، لوکزامبورک، هلند و آلمان مي باشند.
ب: گروه دوم
کشورهايي که داراي صندوق بيمه بهداشت ملي هستند و نظام بيمه ي بهداشت را در سطح ملي ارائه مي نمايد که شامل کشورهاي فنالند، نروژ، اسپانيا و سوئد است.
ج: گروه سوم
کشورهايي که داراي نظام ارائه خدمات بهداشتي ملي هستند و ايالتها هم در ارائه خدمات بهداشتي و درماني دخيل هستند که شامل کشورهاي دانمارک، يونان، ايتاليا، پرتغال و انگلستان است.
د: گروه چهارم
کشورهاي داراي نظام مختلط، يعني هم داراي بيمه بيماري سنتي و هم داراي پوشش بيمه بهداشتي ملي مي باشند که کشورهاي ايسلند، ايرلند و سوئيس در اين گروه قرار گرفته اند.
در کشورهاي هلند، سوئد، انگلستان و دانمارک 100 درصد شهروندان از خدمات بهداشتي و درماني بهره مندند. علاوه بر خدمات بهداشتي و درماني ملي، در دانمارک 28 درصد، در آلمان 9 درصد، در هلند 29 درصد، در انگلستان 5.11 درصد و در سوئد 1 درصد شهروندان از پوشش بيمه درماني خصوصي هم بهره مندند.
دسترسي يکسان به خدمات بهداشتي و درماني باعث ارتقاي سطح سلامت در جامعه بوده و مقدمه ي رشد و توسعه کشور مي شود. دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني پيش زمينه ي ايجاد عدالت در جامعه است. فراهم بودن خدمات، به طور سنتي با شاخص هايي مانند تعداد پزشک و تخت بيمارستاني بر واحدي از جمعيت اندازه گيري مي شود.
بيماران اروپايي فقط در بخش دارو نياز به پرداخت مستقيم دارند. سهم بهداشت و درمان از توليد ناخالص ملي از 9.10 در آلمان تا 7.7 در انگلستان متغيير است.
تعداد پزشکان به ازاي هر 10.000 نفر در آلمان 33.7 نفر، پرستار و ماما 100 نفر و تعداد تخت بيمارستاني 89 تخت است. براي افراد زير 18 سال و کم درآمد، خدمات درماني رايگان است. خدمات بستري در سال حداکثر 14 روز رايگان است.
درکشورهاي اروپاي شرقي شرايط خدمات درماني درحد اروپاي غربي پيشرفت ندارد. ازجمله در بلغارستان دسترسي به خدمات درماني و بهداشتي رايگان براي کودکان با موانع بسيار همراه است. همچنين در بلژيک بي عدالتي و عدم مساوات در بهره مندي از خدمات براي افراد ضعيف جامعه وجود دارد.
2 - ميزان پرداخت حق بيمه
ميزان پرداخت حق بيمه بر مبناي درآمد اشخاص است. هر شهروند سوئدي 16 درصد از درآمد يا حقوق ماهانه ي خود را بابت دوران بازنشستگي پرداخت مي نمايد.
پس انداز بازنشستگي
 هر شهروند سوئدي 2.5 درصد از درآمد يا حقوق خود را در صندوقهاي سهام پس انداز مي کند. اين پس انداز (پس انداز بازنشستگي) ناميده مي شود. هر شهروند مي تواند نوع صندوق سهام براي سرمايه گذاري پول خود را انتخاب نمايد.
بازنشستگي تضميني
 شهرونداني که فاقد درآمد يا داراي درآمد اندک باشند، مشروط برآن که 40 سال در سوئد زندگي کرده باشند، از اين نوع حق بازنشستگي بهره مند مي شوند.
حمايت مالي گذران سالمندان
درصورتي که حقوق بازنشستگي تضميني به مقدار کافي نباشد و شخص بازنشسته از 65 سال بيشتر داشته باشد و زندگيش به سطح قابل قبولي نرسيد، از حق دريافت (حمايت مالي گذران سالمندان) برخوردار مي شود.
شهروندان سوئدي پس از بازنشستگي حق دريافت حقوق خود را پس از مهاجرت به هر کشور در اتحاديه ي اروپا را دارا مي باشند.
3 - معيارهاي مورد بررسي
 معيارهاي مورد بررسي عبارتند از بهداشت، امنيت درآمد، اشتغال، فرصت هاي آموزش و پرورش و تواناييهاي فردي و مفهومي که از آن به عنوان فعال کردن محيط ياد مي شود. مورد آخر مفاهيمي را اندازه گيري مي کند که جامعه را براي افراد مسن مورد پسند مي کند، مانند امنيت فيريکي، دسترسي به حمل ونقل عمومي و سهولت حفظ ارتباطات اجتماعي در اواخر زندگي که به عنوان يک جزء کليدي از سلامت روان و شادي است.
کشورهاي فرانسه و آلمان سالمند دارند. دچار مخاطره هم هستند اما سالمندي مخاطره نيست. سالمندان نيازهايي دارند که بايد با    برنامه ريزي به فکر تأمين آن باشيم. کودکان هم از هنگام تولد نيازهايي دارند که اگر به آن پاسخ ندهيم، ميزان مرگ و مير اطفال بالا ميرود يا اگر امکانات تحصيلي را برايشان فراهم نکنيم بي سواد باقي مي مانند. چنانچه جوانان فعلي را توانمند کنيم مطمئنا در آينده سالمندان فعال خواهيم داشت. اگر جوانان در دوران جواني فعاليت کنند، صاحب درآمد باشند، اندوخته اي را پس انداز کنند، حق بيمه ي خود را بپردازند، ديگر در دوران سالمندي بارمالي براي ديگران و دولت نخواهند داشت. 
سالمندان به اندازه اي که ديگران به آنان به عنوان پير و ازکارافتاده نگاه مي کنند خود را ضعيف و ناتوان احساس نمي کنند. هم چنان که در يک خانواده ي گرم و مهربان، اغلب سالمندان راحت، آرام، مقاوم و بانشاط روزگار مي گذرانند و حوصله ي نگهداري از نوه هايشان را دارند. نوع فرهنگ و ساختار  اجتماعي که هر انساني در آن رشد کرده نکته ي بسيار مهمي است که علايق و دلبستگي هاي او را نمايان مي کند. تفريح هاي مذهبي براي افرادي که در اروپا زندگي مي کنند و سطح اعتقادي مذهبي قوي ندارند، مناسب نيست. براي اين افراد رفتن به مناطق تاريخي، طبيعت گردي، حضور در مجامع ادبي يا گوش دادن به موسيقي مورد علاقه بسيار مفرح است.
درکشورهاي اروپايي از سالمندان در مهدکودک ها و مدارس ابتدايي دعوت مي کنند تا براي کودکان از تجربيات و اتفاقهاي گذشته تعريف کنند. اين کار هم حس خوبي به سالمندان مي دهد و هم گُسَتِ بين نسلي جلوگيري مي نمايد.
4 - نيازهاي سالمندي از جهات ذيل بررسي مي شود:
الف: نيازهاي عاطفي
ب: نيازهاي معيشتي
ج: نياز به تفريح
د: نياز به شرکت در زندگي اجتماعي
ه: نياز به امنيت
درکشورهاي توسعه يافته اروپايي تقريبا 25 درصد جمعيت آنان سالمند هستند. در هر محله اي باشگاههاي ورزشي استاندارد مناسب حال سالمندان وجود دارد که سالمندان همان محله مي توانند در آنها حضور يابند.
راهکارهايي در شهرهاي دوستدار سالمند در اروپا از جهت معماري و شهرسازي مورد استفاد قرار داده اند که به عنوان مثال مي توان به موارد زيرا شاره کرد:
در ايتاليا: استفاده از سيستم جهت يابي مادون قرمز براي نابينايان، حذف موانع معماري براي دسترسي به وسايل حمل و نقل عمومي
در انگلستان: ايجاد فضاي سبز جهت تأثير بر سلامت رواني
در ايرلند: راه ا ندازي تله کابين مخصوص سالمندان، استفاده از دوربين مدار بسته در منازل سالمندان
در سوئيس: دسترسي امن به ساختمانهاي آپارتماني
در آلمان: ايجاد اماکني براي آشنايي و ادغام افراد تازه وارد با شهروندان آلمان
در سوئد: هر سالمندي که قادر به استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي نباشد، مي تواند در محل زندگي خود از پزشک تقاضاي گواهي نمايد که در آن قيد شده شخص مي تواند از وسايل حمل و نقل عمومي استفاده کند. در اين صورت مي تواند از تاکسي با هزينه اي بسيار کمتر از هزينه هاي عمومي استفاده کند.
5 - برخي احساسات مشترک سالمندان اروپايي
الف: احساس غم وا ندوه به خاطر عدم توجه فرزندان و اطرافيان که عمري را براي رفاه آنان تلاش کرده ا ند.
ب: احساس تنهايي به علت طرد شدن
ج: احساس يأس و نا اميدي
د: ا حساس بيهوده بودن
ه: احساس سربار بودن
و: احساس اضطراب و نگراني از آينده
براي پاسخگويي و رفع چنين احساسات ناراحت کننده در دوران بازنشستگي تمهيدات ذيل بکار گرفته شده است:
1 - سالمنداني که در مسکن شخصي خود زندگي مي کنند، مي توانند با مراجعه به انجمني که از خود سالمندان تشکيل شده است در موارد ذيل تقاضاي کمک نمايند که به آن (خدمات در منزل) گفته مي شود و شامل نظافت منزل، خريد مواد غذايي، حمام کردن، اصلاح صورت و موي سر، پرستاري در صورت بيمار شدن، تعميرات ساده و مختصر وسايل منزل و کارهايي مثل نصب پرده يا تابلو را انجام مي دهند.
2 - ساخت مسکن بزرگسالان يا مسکن امن: مساکني که براي ا فراد بالاي 55 سال ساخته مي شوند. اين مساکن با وضعيت سالمندان تطبيق داده شده ا ند، مثلا عرض آسانسورها بيشترا ست.
3 - ساخت خانه سالمندان براي همه سليقه ها و همه ي اديان: در دانمارک خانه هاي سالمندان مختلط فرهنگي و قومي در کپنهاک پايتخت اين کشور ساخته و راه اندازي شده است. در اين خانه هاي سالمندان، ساکنان آنها با نژادها، زبانها و مذهب هاي مختلف در کنار يکديگر زندگي مي کنند اعم از دانمارکي و غيردانمارکي. در اين خانه ها غذاهايي طبخ مي شود که همه بتوانند بخورند. تمامي پيروان اديان مختلف مي توانند مراسم مذهبي خود را يا در اتاق شخصي يا در سالني که به اين منظور در نظر گرفته شده داشته باشند.کليه ي ساکنان مي توانند اعياد، غير از اعياد دانمارکي را نيز جشن بگيرند. همه مي توانند با زبانهاي مختلف ساکنان اين سراها آشنا شوند.
در پايان، اين مطلب را بايد درنظر گرفت که يک سياست واحد براي همه ي کشورها مناسب نيست. بعنوان مثال، اگر سالمندان در خانه ي خود باشند و هر وقت مشکلي دارند، به کسي تلفن بزنند و مشکل را حل کنند، بسيار بهتر از آنست که آنان را به موسسات ويژه بفرستيم که 24 ساعته و 7 روز هفته مراقبشان باشند.


گردآورنده: فاطمه خواجوي مهيمني

لينک دانلود
[ بازگشتچاپ خبر
 
بازدید کل:115419917 - بازدید ماهانه :12883525 - بازدید هفتگی :5027805
ساختمان مرکزی : تهران - خيابان دکتر فاطمی - ميدان جهاد شماره 61 ، تلفن 88954405 ، فکس : 88963602 ، شماره پستی : 1414771118
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
Designed & Developed by : Behvar Design & Engineering Co
info@cspf.ir