نشريه ثمر

 

ثمر شماره318 -اسفند ماه 1395

فهرست مطالب

   
دانلود فايل pdf نشريهسال جدید؛ عزمی راسخ تر از گذشته

بی تعارف، پاسخ به پرسش ها

گنجینه های خرد و تجربه

11 سال انرژی و نشاط بازنشستگی (گپ وگفت صمیمی با اعضای کمیته ورزش اداره بازنشستگی و موظفین)

جشن نوروز کهن ترین جشنی که برجا مانده

گستره نوروز، به پهنای مرزهای فرهنگی ایران

خبرهای برگزیده ماه

جامعه: ضرورت شکل گیری خانواده های خود حامی در میان سالمندان
جامعه: نکاتی ساده برای جلوگیری از آسیب دیدن سالمندان
جامعه: خودباوری در دوران بازنشستگی
جامعه: حس ناکارآمدی بیش از مشکلات اقتصادی بازنشستگان را آزاد می دهد
گفت و گو: به کاشانیان گفتم یا به من اعتماد کن یا به معاونت
گفت و گو: واکاوی آموزش بازنشستگان
بین الملل: رویایی نظام های بازنشستگی در منطقه آسیا و اقیانوسیه با پدیده سالمندی
جامعه: بازنشستگی، لذت دوباره بازیگوشی
سلامت: 12 مرحله برای زندگی پس از 50 سالگی
سلامت: مغزی عاری از نگرانی
سلامت: کبد چرب، در کمین همه افراد
پیشنهاد: گردشگری آذربایجان شرقی، فارس و گیلان