Skip Navigation Linksصفحه اصلی / کتاب
فعاليت بدني مناسب مساوي با زندگي شاد (2)
براساس آماري که در سال 2010 منتشر شده است، بطور متوسط 23 درصد از افراد 18 سال به بالا در سطح کافي فعاليت بدني انجام نمي‌دهند
کد کتاب: 428
تاریخ درج: اسفند 96
آثار کاهش يا انجام ندادن فعاليت بدني و فقر حرکتي
براساس آماري که در سال 2010 منتشر شده است، بطور متوسط 23 درصد از افراد 18 سال به بالا در سطح کافي فعاليت بدني انجام نمي‌دهند (27 درصد از زنان و 20 درصد از مردان) و در کشورهاي با سطح درآمد بالا 26 درصد مردان و 36 درصد از زنان در حد کافي فعاليت بدني انجام نمي‌دهند و در مقايسه با آنها در کشورهاي فقير و کم درآمد، فقط 12 درصد از مردان و 24 درصد از زنان در حد کافي فعاليت بدني نمي‌کنند.
تحقيقات نشان مي‌دهند بين کاهش نسبت سطح فعاليت‌هاي بدني در اقشار مختلف مردم و افزايش عمده توليد ملي (rising gross national product) در کشورها به مراتب همخواني و ارتباط معنادار وجود دارد. در ضمن کاهش فعاليت‌هاي بدني تا اندازه‌اي به علت سستي، تنبلي، بي تحرکي هنگام اوقات فراغت، سکون و رفتار توام با فقر حرکتي هنگام کار يا ماندن در خانه است. روش‌هاي حمل و نقل ماشيني، آمد و رفت هاي ساکن و ايستا نيز از علل کاهش فعاليت‌هاي بدني و فقر حرکتي است. بر اساس آمار منتشر شده در سال 2010 حدود 81 درصد نوجوانان 11 تا 17 سال در جهان، به اندازه کافي فعاليت بدني نمي‌کنند. آمار دختران جوان در مقايسه با پسران، 84 درصد استو در حالي که 78 درصد اين پسران و دختران از دستورالعمل‌هاي سازمان بهداشت جهاني بي اطلاع بوده و از دسترسي به توصيه نامه‌هاي آنها به علل گوناگون محروم هستند.
چند عامل محيطي که به همراه زندگي شهر نشيني، به طور خودکار باعث تنبلي، دلسردي و بازدارندگي افراد براي انجام فعاليت‌هاي بدني مي‌شود عبارتند از:
1- ترس از بي حرمتي، خشونت، جرم و تبه کاري هنگام انجام فعاليت‌هاي بدني خارج از محيط خانه.
2- ترافيک شديد هنگام رفت و آمد
3- فقدان پارک‌هاي مناسب، اماکن و وسايل ورزشي ارزان، محل مخصوص پياده روي و عدم تسهيلات لازم براي شرکت در برنامه تفريحات سالم و اوقات فراغت.
4- کيفيت بد و کثيف هوا و ديگر آلاينده‌هاي محيط

چگونه مقدار فعاليت بدني را افزايش دهيم؟
کشورها و جوامع بايد گام‌هاي مؤثر و عملي براي ايجاد فرصت‌هاي بيشتر جهت تندرستي و پويايي مردم بردارند.
1- برنامه ريزي، هماهنگي و اتخاذ تصميم براي اقدامات لازم، بويژه ايجاد تسهيلات و ساخت اماکن مناسب جهت انجام فعاليت‌هاي بدني نسبتاً آسان در حين کار و انجام امور زندگي روز مرده
2- پياده روي دوچرخه سواري و اشکال ديگر رفت و آمد فعال و قابل دسترس
3- اصلاح سياست‌ها و قوانين استخدام در محيط کار به گونه‌اي که محيط کار مشوق فعاليت‌هاي بدني و تحرک باشد
4- ايجاد تسهيلات، فضاها و اماکن امن دانش آموزي براي فعال کردن اوقات فراغت آنها.
5- اسجاد تسهيلات و امکانات ورزشي سهل الوصول، آسان و ارزان براي همه اقشار مردم براي ورزش در اوقات فراغت.
6- نکته مهم اينکه انجام فعاليت بدني در سطح مطلوب از کودکان حمايت مي‌کند، الگوهاي رفتاري خود را در تمام زمينه‌ها توسعه دهند. ضمن اينکه آنها را در طول زندگي از نظر آمادگي عمومي حرکتي همواره پر تحرک نگاه مي‌دارد. در حدود 80 درصد از کشورهاي عضو سازمان بهداشت جهاني، طرح‌ها و راهکارهايي را براي نظارت بر عدم اجراي فعاليت‌هاي بدني دارند اما تنها 56 درصد از اين کشورها در سال 2013 عملاً فعال بودند.

سازمان بهداشت جهاني پاسخگو است:
سياست کلي که در سال 2004 در ارتباط با رژيم غذايي (Diet) فعاليت بدني (physical activity) و تندرستي (health) مورد تأييد سازمان بهداشت جهاني قرار گرفت، عمده اقدامات مورد نياز براي افزايش برنامه فعاليت‌هاي بدني در جهان را به وضوح تعريف کرده است. راهکار تاکيد بر ضرورت انجام اقدامات تاثيرگذار در سطح جهاني، منظقه اي و محلي براي توسعه برنامه‌هاي تربيت بدني و انتشار دستورالعمل در ارتباط با تأثير فعاليت‌هاي بدني بر سلامت افراد جامعه که در سال 2010 توسط سازمان بهداشت جهاني منتشر شده است، بر اصل پيشگيري‌هاي اوليه براي جلوگيري از ابتلا آحاد مردم به بيماري‌هاي غير مسري توسط اجرايي شدن برنامه‌هاي فعاليت بدني تمرکز کرده است. اين دستورالعمل گزينه‌هاي راهبردي چند جانبه اي را براي رسيدن افراد به سطوح قابل قبول فعاليت‌هاي بدني در تمام کشورهاي جهان پيشنهاد مي‌کند. از جمله:
1- توسعه فزاينده استفاده از دستورالعمل‌ها و توصيه نامه‌هاي ملي و محلي براي افزايش فعاليت‌هاي بدني سالم بين مردم
2- يک پارچه شدن و بهم پيوستن برنامه‌هاي فعاليت‌هاي بدني، بر اساس راهبردهاي منطقه‌اي مرتبط به منظور حصول اطمينان از اينکه سياست‌ها و طرح‌هاي عملياتي داراي ارتباط و انسجام منطقي بوده و تکميل کننده يکديگر هستند.
3- استفاده فزاينده از وسايل ارتباط جمعي و رسانه‌هاي معتبر و پر تيراژ، براي اگاه کردن مردم از تأثير فوايد انجام فعاليت‌هاي بدني بر سلامت و پويايي آحاد مردم
4- نظارت و ارزيابي اقداماتي که باعث ترويج برنامه فعاليت‌هاي بدني ميان اقشار جامعه مي‌شوند.
دستورالعمل‌هاي جهان شمول برنامه فعاليت‌هاي بدني براي حفظ و سلامت:
براي اندازه گيري فعاليت‌هاي بدني افراد مسن بايد پرسش نامه‌هاي جهان شمول برنامه فعاليت‌هاي بدني در اين گروه سني را بسط و توسعه داد. اين پرسشنامه‌ها کمک مي‌کنند کشورها يک برنامه کنترلي و هشدار دهنده روي تأثير عدم فعاليت‌هاي بدني کافي بر افزايش عوامل خطرناکي که پيش زمينه ابتلا افراد سالمند به بيماري‌هاي قلبي است داشته باشند. اين پرسشنامه‌هاي جهاني، فعاليت‌هاي بدني GPAQ (Global Physical Activity Questionaire) که در موسسه‌اي در مقر سازمان بهداشت جهاني تهيه مي‌شوند گام به گام متغيرهاي مهم خطرآفرين را که پيش زمينه ابتلا افراد سالمند به بيماري‌هاي غير مسري قلبي و عروقي است تحت نظارت و کنترل قرار داده و به روز رساني مي‌کند.

نظارت بر اجراي برنامه‌هاي فعاليت‌هاي بدني:
يک جدول نمونه براي ارزيابي عدم فعاليت‌هاي بدني کافي، کودکان و نوجوانان 5 تا 17 ساله که در سنين تحصيلي به سر مي‌برند، در انجمن خدمات بهداشتي دانش آموزي تهيه شده است. اين نهاد دانش آموزي يک انجمن بهداشتي جهاني آمريکايي است و روي طرحي براي کنترل و محافظت از سلامت دانش آموزان 13 تا 17 ساله که توسط 10 متغير کليدي خطرناک مورد تهديد قرار گرفته‌اند و در معرض ابتلا به بيماري‌هاي قلبي و عروقي غير مسري قرار دارند، کار مي‌کند. سازمان بهداشت جهاني با کشورهاي عضو به صورت داوطلبانه روي يک سري اهداف از جمله کاهش 25 درصدي ميزان مرگ و مير ناشي از بيماري‌هاي قلبي و عروقي غير مسري و افزايش 10 درصدي اقدامات پيشگيرانه از عدم فعاليت‌هاي بدني کافي تا سال 2025 توافق کرده است. هم اکنون سازمان بهداشت جهاني با کمک ديگر انجمن‌ها و مؤسسات وابسته، طرح‌هاي فعالي را در سطوح جهاني براي دستيابي به اين هدف‌ها دنبال مي‌کند.
طرح اقدامات جهان شمول براي کنترل بيماري‌هاي قلبي و عروقي غير مسري (سال 2013 تا 2020) سازمان بهداشت جهاني در راستاي تلاش براي توسعه برنامه فعاليت‌هاي بدني در سراسر جهان.
در چندين سازمان از قبيل سازمان علمي فرهنگي يونسکو و سازمان ورزش ملل متحد، باهدف رشد و توسعه اقتصاد و صلح جهاني، باهمکاري کشورهاي عضو، انجمن‌هايي را تأسيس کرده است.
تحقيقات مرتبط سازمان بهداشت جهاني روي برنامه فعاليت‌هاي بدني متمرکز شده است.
دستورالعمل‌هاي جهان شمول فعاليت‌هاي بدني براي حفظ و اشاعه سلامت.
اهداف کلي راهبردهاي جهاني: اقدام براي پيشگيري از ابتلاي آحاد مردم به بيماري‌هاي قلبي و عروقي غير مسري (سال‌هاي 2013 تا 2020) نظارت بر اجراي برنامه‌هاي فعاليت‌هاي بدني توسط تهيه پرسشنامه‌هاي جهان شمول، کيفيت اجراي برنامه‌هاي تربيت بدني (Phisical Education)
سازمان علمي فرهنگي يونسکو: ده حقيقت مسلم بر انجام برنامه فعاليت‌هاي بدني تاکيد مي‌کنند.

ترجمه: ابراهيم بياتاني/ رئيس انجمن ورزش بازنشستگان کشوري
 
بازدید کل:117394873 - بازدید ماهانه :12668905 - بازدید هفتگی :2020213
ساختمان مرکزی : تهران - خيابان دکتر فاطمی - ميدان جهاد شماره 61 ، تلفن 88954405 ، فکس : 88963602 ، شماره پستی : 1414771118
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
Designed & Developed by : Behvar Design & Engineering Co
info@cspf.ir