به همت موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا؛

سلسله نشست‌های گفتگوی راهبردی 1398 کتاب شد

موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا (نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری) مجموعه سخنرانی ها و مطالب ارائه شده در 10 نشست مربوط به این موسسه در سال 98 را در قالب کتاب، منتشر کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، کتاب “سلسله نشست های گفتگوی راهبردی سال 1398” مجموع سخنرانی ها و مطالبی است که شرح آن در 10 نشست تخصصی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا در سال گذشته توسط متخصصان و کارشناسان حوزه اجتماعی و اقتصادی ارائه شده است.
این کتاب شامل مطالبی چون نقد و بررسی کتاب «کابوس بازنشستگی»، کالبدشکافی ابعاد پیوندی نظام مالیاتی و نظام تأمین اجتماعی، معرفی کتاب «قوانین مغز برای سالمندان»، نانوشته های اصلاحات بازنشستگی، معرفی الگوها و عوامل تعیین کنندۀ انتقالات بین نسلی، موانع اصلاحات بازنشستگی، نقد و بررسی کتاب «بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی»، معرفی کتاب «بازنشستگی لنگرگاه آرامش»، رفتار مصرفی بازنشستگان و همچنین معرفی طرح پایگاه اقتصادی- اجتماعی بازنشستگان کشوری است که در 148 صفحه تدوین، چاپ و منتشر شده است.
فایل پی دی اف کتاب “سلسله نشست های گفتگوی راهبردی سال 1398” در سایت موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا قابل دسترس و ذخیره سازی است.