پیری جمعیت در اروپا و چالش خدمات درمانی

جمعیت اروپا رو به سالمندتر شدن است و با آثار منفی روبرو است. امید بالا به زندگی و زاد و ولد کم، از یک سو و ورود بخش بزرگی از جمعیت فعال اروپا به سن بازنشستگی، فشار را بر اقتصاد اروپا افزایش داده است.


به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری و به نقل از یورونیوز، متولدان دوران موسوم به انفجار جمعیتی در سال های پس از جنگ جهانی دوم حالا بین ۵۲ تا ۷۰ سال دارند و با خروج از چرخه اشتغال، بازنشسته شده اند. نظام بهداشت و درمان در اروپا بطور فزاینده به چالشی برای اقتصاد کشورهای اروپایی تبدیل شده است.

افزایش نرخ رشد جمعیت در اروپا کافی نیست و در سال ۲۰۶۰ میلادی، اروپایی ها نسبت به امروز تعداد بچه های بیشتری خواهند داشت. همچنین مهاجرت خالص ادامه خواهد داشت؛ اما انتظار می رود که میزان این پدیده از سال ۲۰۴۰، کاهش یابد. نتیجه اینکه در مقایسه با جمعیت فعال جوانتر، شمار شهروندان اروپایی مسن، در طولانی مدت دو برابر خواهد شد.

معنی این وضعیت این است که درحال حاضر، به ازای هر یک نفر بالای ۶۵ سال ۴ فرد در سن کار وجود دارد. اما با توجه به بحران پیری جمعیت، ما در آینده تنها ۲ فرد در سن کار به ازای هر یک نفر بالای ۶۵ سال خواهیم داشت. بنابراین بعد از سال ۲۰۲۳ عرضه نیروی کار در اروپا شروع به کاهش خواهد کرد و تا سال ۲۰۶۰، شمار افرادی که در سن اشتغال قرار دارند به کمتر از ۹ میلیون نفر خواهد رسید.

برای وضوح بیشتر، وضعیت جمعیت اروپا به سه دوره متفاوت تقسیم شده است، اول: از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ جمعیت در سن کار با رشد مواجه بوده اما رشد اشتغال کند بوده است. دوم: از ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ اشتغال زایی برای جوانان بهبود خواهد یافت که جبران کننده بازنشستگی متولدین بعد از جنگ جهانی دوم خواهد بود و سوم : از سال ۲۰۲۳ به بعد که هم جمعیت در سن کار و هم تعداد افراد شاغل کاهش خواهند یافت.

افزایش سالمندان به معنی افزایش هزینه های درمانی و هزینه های مراقبت های بلند مدت است که تبدیل به خطری برای ثبات مالی برای ۱۶ کشور اروپایی در میان مدت و بلند مدت است. اگر تنها به هزینه های مرتبط به سن نگاه کنیم درمی یابیم که تا سال ۲۰۶۰ این هزینه ها تا ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد.