مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد:

توسعه زنجیره محصولات پایین دستی پتروشیمی؛ یکی از رویکردهای جدید صندوق بازنشستگی

دکتر سید میعاد صالحی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، در جدیدترین پست اینستاگرامی خود که با هشتک “#باید_روی_پای_خودمان بایستیم” منتشر کرده است، توسعه زنجیره محصولات پایین دستی پتروشیمی را یکی از رویکردهای جدید صندوق بازنشستگی عنوان کرد. 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، دکتر صالحی تاکید کرد: خام فروشی، معضلی است که فاصله گرفتن از آن، برکات فراوانی دارد و لزوم این فاصله گرفتن، در دوران تحریم بیشتر از سایر اوقات احساس می شود.

وی افزود: هرچند توسعه چند دهه اخیر صنعت پتروشیمی در ایران گامی رو به جلو نسبت به فروش نفت خام محسوب می شود، اما تولیدات فعلی این صنعت در مقایسه با گستره وسیع و متنوع محصولات پتروشیمی در دنیا، همچنان به نوعی دچار معضل خام فروشی است. 

دکتر صالحی سپس با بیان اینکه با تکیه بر توان نخبگان و متخصصین کشور و ظرفیت های داخلی شرکت ها می توان به سمت تولید محصولات مختلف و متنوع پتروشیمی با تکنولوژی بالاتر حرکت کرد، آورده است: این محصولات، ارزش افزوده و سودآوری به مراتب بالاتری داشته، توان صادرات کشور را افزایش داده، نیازهای وارداتی کشور را تا حد زیادی مرتفع نموده و در یک کلام، قدرت کشور را در معادلات و نقش آفرینی های بین المللی افزایش می دهند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: رویکرد توسعه زنجیره پایین دستی محصولات پتروشیمی، در پتروشیمی های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری به صورت جدی دنبال خواهد شد. این رویکرد می تواند از فشار تحریم ها بکاهد و تهدید تحریم را به فرصتی برای افزایش ارزش افزوده محصولات پتروشیمی و رشد اقتصادی تبدیل کند.