اولین گزارش کمیته شفافیت صندوق بازنشستگی کشوری

در پی آغاز به کار کمیته شفافیت در صندوق بازنشستگی کشوری، این کمیته در گام نخست بررسی وضعیت هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه صندوق را در دستور کار خود قرار داد. در این راستا، پس از سامان ‌دهی بانک اطلاعاتی مربوط به هلدینگ‌ ها و شرکت‌ های تابعه صندوق، آمار تحلیلی اولیه از بانک اطلاعاتی مذکور استخراج گردید. در این تحلیل‏ها وضعیت هرم سنی، نسبت جنسیتی و سطح تحصیلات در سه سطح اعضای هیئت مدیره‏ هلدینگ‌ها، اعضای هیئت مدیره شرکت‏ها و مدیران عامل شرکت‏های زیر مجموعه صندوق مورد بررسی قرار گرفته است. بدین وسیله دبیرخانه کمیته شفافیت گزارش مقدماتی خود را منتشر و در معرض دید عموم قرار می‌دهد.