چرا سالمندان ورزش نمی کنند؟

افراد در همه گروه های سنی، به خصوص سالمندان، دلایل گوناگونی برای ورزش نکردن دارند. آنها فکر می کنند ورزش کردن سخت و کسل کننده است. در این نوشتار با متداول ترین دلایل ورزش نکردن سالمندان و ایده هایی برای تشویق کردن شان به انجام دادن فعالیت های جسمی آشنا می شوید.

به نظر می رسد ورزش کردن کاری سخت و کسل کننده است
ورزش کردن کسل کننده و طاقت فرسا است؟ مشکل شما پیدا کردن فعالیت هایی است که انجام دادن شان لذت بخش ساده باشد. شما می توانید به پیاده روی کردن همراه با دوستان تان فکر کنید. فواید این کار مشارکت کردن در کار گروهی، برقراری ارتباط با افراد، حفظ تندرستی و افزایش طول عمر است.

نمی توانم روزانه ۳۰ دقیقه ورزش کنم
ورزش کردن در دوره های زمانی ۱۰ دقیقه ای مثل دوره زمانی ۳۰ دقیقه ای تاثیر گذار است. پیاده روی کردن تا فروشگاه و محل کار، استفاده از راه پله ها به جای آسانسور، باغبانی کردن و … بهترین گزینه ها برای ورزش کردن در دوره های ۱۰ دقیقه ای است.

ورزش نمی کنم تا درد نکشم
وقتی ورزش می کنید، باید ضربان قلب و تنفس تان سریع تر شود، اما نباید در این کار افراط کنید، چون عضلات و مفاصل تان دردناک می شوند. اگر بیش از توان تان ورزش کنید، آسیب می بینید. وقتی ورزش کردن نتیجه بخش است که بدون درد کشیدن و آسیب دیدن باشد. بهترین روش، ورزش کردن در دوره های زمانی ۱۰ دقیقه ای است.

ورزش کردن خستگی را تشدید می کند
فعالیت جسمی هوشیارتان می کند و کیفیت خواب تان را بهبود می بخشد که نتیجه اش کم شدن خستگی و سر حال شدن است. وقتی ورزش می کنید، ماده شیمیایی ایندورفین در بدن تان ترشح می شود. این ماده شیمیایی انرژی زا و آرام بخش است.

نمی دانم چه برنامه ورزشی مناسب است
به عنوان سالمند، ممکن است شرایط و بیماری خاصی داشته باشید. پیش از شروع برنامه ورزشی به آن توجه کنید. با پزشک تان درباره برنامه ورزشی که انتخاب کرده اید مشورت کنید.

به خاطر شرایط پزشکی یا محدودیت جسمی نمی توانم ورزش کنم
اگر از بیماری یا ناتوانی خاصی رنج می برید، شاید نتوانید مثل فردی عادی فعالیت جسمی داشته باشید. ورزش کردن می تواند شرایط جسمی، روحی و احساسی تان را بهبود بخشد، تحرک را افزایش داده و ضعف را کم کند. بر روی چیزی هایی که می توانید انجام بدهید تمرکز کنید. با پزشک تان برای یافتن بهترین نوع فعالیت بدنی مشورت کنید.

برای ثبت نام در کلاس ورزش و خرید تجهیزات پول ندارم
راه های زیادی برای ورزش کردن بدون نیاز به تجهیزات خاص و ثبت نام در کلاس های ورزشی وجود دارد. در خانه یا بیرون از آن می توانید فعالیت های زیادی – پیاده روی و دوچرخه سواری کردن یا رقصیدن – داشته باشید.