رشد ۴ درصدی حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعۀ سیستم‌های صندوق بازنشستگی کشوری
اعلام کرد: تعداد کل حقوق بگیران صندوق تا پایان پاییز سال جاری (۱۳۹۷) نسبت به
زمان مشابه سال قبل به میزان ۴.۱ درصد افزایش داشته است
.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی
کشوری، بهروز انتظاری افزود: تعداد کل حقوق بگیران این صندوق شامل بازنشستگان،
ازکارافتادگان، شاغلان متوفی و بازنشستگان متوفی تا پایان آذر ماه سال گذشته یک
میلیون و ۳۵۸ هزار و ۱۶۱ نفر بوده است که تا پایان آذر ماه امسال به یک میلیون و
۴۱۴ هزار و ۹۴ نفر رسیده و حاکی از رشد ۴.۱ درصدی تعداد حقوق بگیران است
.

انتظاری گفت: از این تعداد یک میلیون و ۱۶۵ هزار و ۱۵۷ نفر
(بازنشسته) شخصا حقوق دریافت می کنند و حقوق بازنشستگی ۱۸ درصد باقیمانده به وراث
ایشان (۳۳۹ هزار و ۶۵۳ نفر) پرداخت می شود

طبق اعلام دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم های صندوق بازنشستگی
کشوری، ۶۸ درصد از جامعه حقوق بگیران را مردان و ۳۲ درصد را زنان تشکیل می دهند
.

انتظاری یادآور شد: تهران با ۳۰۳ هزار و ۸۹۰ نفر بیشترین و استان
خراسان شمالی با ۱۰ هزار و ۸۴۳ نفر کمترین تعداد حقوق بگیران را دارند
.

گفتنی است صندوق بازنشستگی کشوری با ۳۱ مدیریت به ۴ درصد جمعیت کل
کشور خدمت ارائه می کند و از بین ۳۱ مدیریت استانی صرفا تهران در ۹ ماهه ابتدایی
سال بالغ بر ۷۳ هزار مراجعه کننده داشته است
.