در جریان پنجمین جشنواره ورزشی بازنشستگان انجام شد؛

برگزاری مسابقات دارت آقایان و بانوان بازنشسته استان مرکزی در خانه امید اراک

در ادامه برگزاری پنجمین جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری استان مرکزی مسابقات رشته دارت در بخش آقایان و بانوان  در خانه امید اراک برگزار شد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری به نقل از روابط عمومی مدیریت استان مرکزی، در ادامه برگزاری پنجمین جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری استان مرکزی مسابقات رشته دارت در بخش آقایان و بانوان با حضور ۲۰ ورزشکار در خانه امید اراک برگزار و نفرات برتر مشخص شدند.

در این دوره از مسابقات در بخش آقایان  ابوالقاسم کریمی مقام اول، صفرعلی آبادی مقام دوم و غلامرضا بهرامی به مقام سوم دست یافتند.

همچنین در بخش بانوان، منیر آهنگرانی فراهانی،  پوران فخری و مولود مظاهری به ترتیب به مقام های اول تا سوم دست یافتند.