اطلاعیه؛

تمدید مهلت ثبت نام “طرح اختیاری” بیمه درمانی صندوق بازنشستگی کشوری تا ۳۱شهریور

پیرو نشست تعدادی از روسای کانون های بازنشستگی استان های مختلف کشور با مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، مهلت ثبت نام در طرح بیمه اختیاری درمان بازنشستگان (جبران هزینه خسارت درمان) تا پایان روز جمعه ۳۱شهریورماه تمدید شد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، با درخواست روسای کانون های بازنشستگی برای تمدید مهلت ثبت نام طرح اختیاری جبران هزینه خسارت درمان با سرانه ۲۰۵هزار تومان برای هر بیمه شده، این مهلت تا پایان روز جمعه ۳۱شهریورماه ۱۴۰۲ تمدید شد.

بازنشستگان و وظیفه بگیران متقاضی استفاده از این طرح بیمه ای می توانند تا مهلت تعیین شده به بخش «خدمات بیمه ای» سایت صندوق بازنشستگی کشوری مراجعه و نسبت به ثبت نام جدید یا اضافه کردن افراد تحت تکفل خود اقدام کنند.

نشانی ثبت نام در طرح پرداخت هزینه خسارت درمان (اختیاری):
https://eservices.cspf.ir/govsso/sb-supplementary-health-insurance