در ادامه پنجمین جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری؛

مسابقات پتانگ بازنشستگان استان کرمانشاه برگزار شد

مسابقات پتانگ بازنشستگان کشوری  استان کرمانشاه در دو گروه آقایان  و بانوان درروز دوشنبه ( بیستم شهریور ماه ۱۴۰۲) در مجموعه ورزشی کارگران برگزار شد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی وامور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری به نقل از روابط عمومی مدیریت استان کرمانشاه؛ در ادامه پنجمین جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری، مسابقات پتانگ بازنشستگان کشوری استان کرمانشاه در دو بخش خانم ها و آقایان در روز دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲در زمین پتانگ مجموعه ورزشی کارگران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه برگزار شد.

در این دوره از مسابقات، در بخش آقایان « ایمان ایمانی _کیومرث ابراهیمی» مقام اول، « شاهپور بیگ رضایی_ محمد رسول پاکقدم» مقام دوم « علی اشرف حدیدی _ حمیدرضا امیری» مقام سوم را از آن خود نمودند.

در بخش بانوان نیز « بتول حیدریان _ آزیتا فتاحی» مقام اول «شهره بیدهندی _ لیلا ابراهیمی» مقام دوم و « آزیتا شاهرضایی _ الهام نوابی » مقام سوم را بدست آوردند.