امضای تفاهم نامه مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و استاندار گلستان برای همکاری در توسعه استان گلستان

در جریان سفر مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به استان نگلستان، دکتر نعمت الله ترکی مدیرعامل این صندوق و استاندار گلستان برای همکاری در توسعه استان گلستان و اجرای طرح های توسعه تفاهم نامه‌ای ۸بندی امضا کردند.