مراسم معارفه و تودیع سرپرست معاونت سرمایه گذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وامور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری مراسم معارفه و تودیع سرپرست معاونت سرمایه گذاری امورواقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری در روز شنبه ۲۴ آبان برگزارشد.
بر اساس این گزارش دکتر محمود اسلامیان در این مراسم افزود: با توجه به گستردگی خدمات ودستاوردهای اقتصادی دولت، تدوین وتبیین سیاستها و برنامه های زیر بنایی و کلان در بخش اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری ضروری است.
وی افزود باید برای برنامه ریزی ،انسجام وهماهنگی بیشتر در حوزه اقتصادی ستاد تخصصی اقتصادی در صندوق بازنشستگی کشوری تشکیل یابد تا اقدامات وفعالیتها با هماهنگی بیشتر تابلوی اقتصادی روشن و شفافی را از خود نشان دهد و تصویری درست و روشنی از ابعاد مختلف اقتصادی ترسیم نماید.
مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد وظیفه همه مدیران ،برنامه ریزان و فعالان حوزه اقتصادی در صندوق بازنشستگی کشوری است که براساس جهت گیری های کلی واهداف تعیین شده به ویژه در راستای سند چشم انداز ۲۰ ساله و قانون برنامه ی ششم توسعه اقتصادی برای گذر از ساختار های نامطلوب و دستیابی به اهداف اقتصادی دولت تدبیر و امید از جمله کاهش تورم ،افزایش اشتغال زایی ،رشد شاخص های سرمایه گذاری در بخش های مختلف با روحیه جهادی و تلاش در رفع موانع ،محدودیت ها و مشکلات اقتصادی جامعه به شکلی برنامه ریزی و اقدام کنند تا زمینه های جهش اقتصادی برای کشور محقق و قضاوتها منطقی و واقعی صورت گیرد.
گفتنی است در این مراسم ضمن قدر دانی از زحمات و تلاشهای حسین فروغی امجد سرپرست سابق معاونت سرمایه گذاری و امور اقتصادی صندوق آقای برادران به عنوان سرپرست جدید سرمایه گذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری معرفی شد.
آقای علیرضا برادران پیش ازاین معاون سرمایه گذاری اقتصادی شرکت آتیه صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری و رییس هیات مدیره شرکت گل گهر سیرجان و قائم مقام و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری امید وابسته به بانک سپه مشغول فعالیت بوده اند