اسلامیان در همایش مدیران ستادی و استانی صندوق بازنشستگی کشوری: هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به خلق خدا نیست

به گزارش اداره کل روابط عمومی وامور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری محمود اسلامیان مدیر عامل این صندوق در همایش مدیران ستادی واستانی صندوق اظهارداشت در شرایط فعلی مسئولیت سنگین وخطیری به دوش مدیران صندوق بازنشستگی کشوری است که لازم است به حول و قوه الهی و با برنامه ریزی برای بازنشستگان عزیز خدمت کنیم .
اسلامیان افزودهیچ عبادتی بالاتر از خدمت به خلق خدا نیست و اگربتوانیم گره ای از مشکلات مردم را بازکنیم قطعا نتایج وپیامدآن راهم می بینیم.اسلامیان تاکید کرد با حاکم شدن عقلانیت ،بیشتر به آینده کشور خوش بین هستیم ، رویکرد فعلی دولت و صندوق بازنشستگی کشوری، پاسداشت منزلت و تکریم خیل عظیم بازنشستگان است که کوشش می شود این موضوع، نهادینه شود.
ایشان امید به آینده ،مثبت اندیشی ،نگاه رو به جلوو نگرش مطلوب در کارها را یک اصل اساسی و ضرورت برشمرد و تعاملات انسانی و تجلیل وتکریم بازنشستگان را وظیفه مسئولان وکارکنان صندوق بازنشستگی کشوری دانست.
گفتنی است در این همایش که به طور مرتب و برای هماهنگی درخدمت رسانی به بازنشستگان کشوری برگزار می شود، جمشید تقی زاده رییس هیأت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری، همراهی ،همگامی ،همسویی و تلاش و استفاده هرچه بیشتر و بهتراز ظرفیت ها و پتانسیل ها برای تحقق و دستیابی به اهداف ترسیم شده در صندوق را یک اصل برشمرد.
تقی زاده تصریح کرد مرحله بازنشستگی نقطه عطفی در زندگی بازنشسته ها است و باید تلاش کرد امید به آینده و استفاده از تجارب آنان در جامعه را توسعه ونهادینه کرد.تقی زاده در پایان به بحث لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری وماده ۱۰۱ آن اشاره و خواستار بررسی و تجدید نظر در مفاد آن شد.
گفتنی است در این همایش عده ای از مدیران صندوق بازنشستگی کشوری دراستان‏ها و نیز عده ای ازمدیران ستادی در ارتباط با مواردی کلی، اداری و مالی،فنی،فرهنگی و اجتماعی و سیستم های مکانیزه پیشنهاداتی مطرح وبرای ارایه خدمات بهینه و مطلوب به بازنشستگان عزیز به بحث و تبادل نظر پرداختند.
این همایش با همت مدیریت امور استان‏های صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد.