دکتر محمود اسلامیان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در مراسم تجلیل از بازنشستگان برگزیده ملی خبر داد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وامور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری محمود اسلامیان در مراسم تجلیل از بازنشستگان برگزیده ملی با بیان اینکه حدود ۱۰ روز است این سمت را برعهده گرفته‌ام و مسلما امکان ارائه گزارش مبسوطی درباره وضعیت صندوق بازنشستگی وجود ندارد، گفت: تنها باید بگویم که خود بنده هم در یک خانواده بازنشسته زندگی کرده‌ام و دغدغه‌های بازنشستگان را درک می‌کنم.
وی افزود: وقتی گزارش عملکرد ۹ ساله گذشته را مرور کردم دریافتم با وجود تورم تا ۴۰ درصدی، حقوق بازنشسته در بهترین حالت تا ۲۰ درصد افزایش می‌یافت، اظهار کرد: مشخص است قدرت خرید بازنشستگان کاهش می‌یافت. به سهم خودم امیدوارم دولت یازدهم روند کاهش تورم را دنبال کند و وضعیت برای بازنشستگان نیز بهبود یابد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ضمن اعلام اینکه در این مدت کوتاه ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کردیم تا ظرف مدت هفت ماه به ۲۰۰ هزار بازنشسته وام قرض‌الحسنه دو میلیون تومانی پرداخت کنیم، گفت: سال گذشته به حدود ۷۰ هزار بازنشسته وام اهدا شد که امسال این تعداد به ۲۰۰ هزار نفر افزایش خواهد یافت. گفتنی است در این مراسم از ۵ نفر از بازنشستگان برگزیده ،آقایان دکتر اسماعیل شهبازی،دکتر پروز حبه دار مارالانی ،عباس مهیار،ایرج افشارو عباسعلی عصار زادگان توسط وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی تجلیل به عمل آمد.