رئیس مرکز بهداشت گلستان:

پیشگیری از بیماری‌های بازنشستگان هزینه نیست؛ سرمایه‌گذاری است

نشست هم اندیشی رئیس مرکز بهداشت گرگان با مدیر صندوق بازنشستگی استان گلستان و خانه مهر بازنشستگان گرگان با محوریت حمایت از برنامه های بهداشتی درمانی مرکز گرگان و برنامه های سالمندان برگزار شد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی وامور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، به نقل از روابط عمومی مدیریت استان گلستان، در این نشست «محمد براری» مدیر صندوق بازنشستگی استان گلستان، بازنشستگان را صاحبان تجربه نامید که در جامعه باید از تجارب آنان بهره مند شد.

وی خواستارحمایت از برنامه های سالمندی در راستای استفاده از مشاوران مرکز بهداشت و برگزاری برنامه های آموزشی ویژه در محل خانه مهر گرگان شد.

براری از زحمات دکتر زارع رئیس مرکز بهداشت گرگان در راستای حمایت از برنامه های سالمندی و بهداشتی تقدیر و تشکر کرد و گفت: نگاه به برنامه های آموزشی،بهداشتی و درمانی و اردوهای حین آموزش سالمندان بازنشسته موجب استفاده صحیح از تجارب پیشکسوتان و انتقال آن به نسل جوان است.

همچنین مکاری، معاون مدیریت صندوق استان و گلریز، مدیر خانه مهر گرگان و خانم صدیقه عراقی، رئیس کانون بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی و دکتر حجازی، پزشک خانه مهر گرگان پیرامون برنامه های خانه مهر و استفاده از ظرفیت های مرکز بهداشت گرگان سخنانی ایراد نمودند.

در این نشست دکتر زارع رئیس مرکز بهداشت شهرستان گرگان گفت :پیشگیری از عوارض بیماری های سالمندی هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است.

وی افزود: سالمندان تکیه گاه نسل امروز ما هستند؛ اما در بحث سالمندی شهرستان و استان کمی عقب است.

زارع در ادامه گفت: ما بر دوش سالمندان نشسته ایم و آینده را می‌بینیم و به آن فکر می‌کنیم.

رئیس مرکز بهداشت گرگان سپس تصریح کرد: شهر دوستدار سالمند در جلسه فرمانداری مطرح شده و در حال پیگیری است.

این مقام بهداشتی گرگان همچنین گفت: این مرکز آمادگی دارد در جهت برنامه های آموزشی ویژه سالمندان در زمینه های بهداشتی، درمانی، مشاوره و روان شناسی و تغذیه سالمندی و آموزش الگوهای سالمندان با خانه مهر گرگان همکاری کند.

در این جلسه دکتر حجازی گفت: مرکز بهداشت گرگان دارای عملکرد خوبی بوده و حمایت رئیس این مرکز از برنامه های سالمندی در سطح شهرستان قابل ستایش است.

وی افزود: انسان سالم محور توسعه است و بهداشت در آن نقش بسزایی دارد.