تامین و اجرای خط لوله GRP انتقال آب از محل ایستگاه پمپاژ تا مخزن RO کارخانه صبافولاد خلیج فارس 

 

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت صبافولاد خلیج فارس
نوع فراخوان

موضوع فراخوان

تامین و اجرای خط لوله GRP انتقال آب از محل ایستگاه پمپاژ تا مخزن RO کارخانه صبافولاد خلیج فارس

روزنامه درج آگهی صفحه ۳ روزنامه صبح ساحل
تاریخ درج آگهی دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد