آگهی مزایده فروش خودرو شرکت آزاد راه تبریز- ارومیه (نوبت سوم)

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا
نام شرکت شرکت آزاد راه تبریز – ارومیه
نوع فراخوان
موضوع فراخوان  آگهی مزایده فروش خودرو شرکت آزاد راه تبریز- ارومیه (نوبت سوم)
روزنامه درج آگهی روزنامه ایران ، صفحه ۲۲
تاریخ درج آگهی سه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد