شناسایی شرکت های تامین کننده معتبر جهت تامین ISOTANK DMSD پتروشیمی جم / نوبت دوم

 

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت پتروشیمی جم
نوع فراخوان

موضوع فراخوان

شناسایی شرکت های تامین کننده معتبر جهت تامین ISOTANK DMSD پتروشیمی جم / نوبت دوم

روزنامه درج آگهی صفحه ۳ روزنامه ایران
تاریخ درج آگهی یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد