مزایده لیفتراک‌های اسقاطی جم صنعت‌کاران / نوبت دوم

 

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت شرکت جم صنعت‌کاران
نوع فراخوان

موضوع فراخوان

مزایده لیفتراک‌های اسقاطی جم صنعت‌کاران / نوبت دوم

روزنامه درج آگهی صفحه ۵ روزنامه ایران
تاریخ درج آگهی شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد