آگهی مزایده عمومی لگنی نیسان دوگانه سوز شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه 

 

موضوع شرح
نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران ( پگاه )
نام شرکت شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه
نوع فراخوان
موضوع فراخوان آگهی مزایده عمومی لگنی نیسان دوگانه سوز شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه 
روزنامه درج آگهی راهنمای همشهری
تاریخ درج آگهی دوشنبه، ۱خرداد  ۱۴۰۲
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد