در قالب تورگردشگری بین استانی انجام شد؛

خانه مهر بازنشستگان شهر کرمان میزبان ۸۵ بازنشسته از دیار بوشهر

تعداد ۸۵ نفر از بازنشستگان استان بوشهر در قالب یک تور گردشگری ۴روزه ضمن سفر به شهر کرمان و بازدید از مکان های طبیعی و تاریخی این شهر، با حضور در خانه مهر کرمان در مراسم شب شعر بازنشستگان کرمانی شرکت کردند.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی وامور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری وبه نقل از روابط عمومی استان کرمان با هماهنگی بین خانه مهر کرمان، کانون بازنشستگان آموزش و پرورش کرمان و کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بوشهر، تور مسافرتی بازنشستگان بوشهری جهت سفر به کرمان تعریف و اجرا شد.

در این تور چهار روزه که بازدید از مکان های تاریخی و طبیعت کرمان برنامه ریزی شده بود، با هماهنگی با خانه مهر کرمان، بازنشستگان بوشهری همزمان با شب شعر بازنشستگان کرمانی، در این برنامه حضور یافتند و به اجرای شعرخوانی و هم خوانی پرداختند.

«محمد سلیمانی» مدیر صندوق بازنشستگی استان کرمان در این نشست، با اشاره به اهمیت حضور فعال بازنشستگان در جامعه گفت: یکی از مهمترین اهداف خانه مهر کرمان در سال جاری ایجاد تعامل با بازنشستگان سایر استانها جهت اعزام بازنشستگان به کرمان و توسعه گردشگری استانی است.

سلیمانی افزود: ایجاد گروه های همکاری میان کانون های بازنشستگی سایر استان ها و خانه مهر بازنشستگان کرمان جهت توسعه گردشگری استان برنامه‌ریزی شده و در حال پیگیری آن هستیم.

مدیر صندوق بازنشستگی استان کرمان ظرفیت خانه های مهر بازنشستگان را بسیار مهم دانست و ادامه داد: با توجه به اینکه جامعه در حال حرکت به سمت سالمندی است، اگر به احداث و توسعه این مجموعه ها جهت پُرکردن اوقات فراغت بازنشستگان و افزایش شادی و نشاط در بین سالمندان توجه جدی نکنیم، در سال های آینده با چالش های جدی در حوزه سالمندی روبرو خواهیم شد.

سلیمانی ابراز امیدواری کرد که با همت مسئولان صندوق و مسئولان شهر بوشهر بزودی خانه مهر بازنشستگان در شهر بوشهر احداث و فعال شود.