سرپرست مدیریت خراسان رضوی خبر داد:

برگزاری دوره آموزشی قوانین و مقررات بازنشستگی برای مدیران و کارکنان آموزش و پرورش خراسان رضوی

دوره آموزشی قوانین و مقررات بازنشستگی برای کارشناسان و کارشناس مسئولان امور اداری و مالی کلیه نواحی و شهرستان های اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی برگزار شد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی وامور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، به نقل از روابط عمومی مدیریت خراسان رضوی، در آستانه شروع فصل برقراری حقوق برای بیش از ۱۰ هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی که در مهر ماه سال جاری بازنشسته خواهند شد، دوره آموزشی و بازنگری قوانین و مقررات بازنشستگی برای کارشناسان و کارشناس مسئولان امور اداری و مالی کلیه نواحی و شهرستان های اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی برگزار شد.

این دوره آموزشی با حضور «عفت حسینی» سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری استان خراسان رضوی، ترکمنچه، رئیس اداره بازنشستگی اداره کل آموزش و‌پرورش استان، زرخانی، رئیس اداره امور مالی اداره کل آموزش و‌پرورش استان و سایر مسئولین مرتبط برگزار شد.

حسینی با تأکید بر اینکه برقراری به موقع حقوق بازنشستگی یکی از سیاست های مهم صندوق است، گفت: با توجه به اینکه سال جاری سال بسیار سختی به لحاظ حجم بالای پرونده ها برای هر دو دستگاهِ آموزش و‌ پرورش و صندوق بازنشستگی کشوری است، بنابراین تسریع همراه با دقت نظر در تکمیل پرونده های برقراری حقوق به لحاظ رعایت کلیه قوانین و‌ مقررات مربوطه اهمیت بالایی دارد.

وی همچنین مهم ترین مواردی که در سنوات گذشته باعث عودت پرونده های برقرای حقوق از جمله خطاهای شماره ۲۷۰ و ۲۷۳، انتقال سوابق از صندوق تامین اجتماعی، سوابق مهد کودک، ایام فاصله خدمتی، سوابق حق التدریس پاره وقت و ایام نهضت سوادآموزی را به صورت کامل جهت مرتفع نمودن اشکالات وارده تشریح کرد.

🔸صندوق بازنشستگی کشوری
مدیریت استان خراسان رضوی
واحد روابط عمومی