نشست دکتر ترکی با روسای کانون‌های بازنشستگی، بازدید از خانه‌های امید رشت و رودبار، حضور در شبکه استانی باران

دکتر ترکی در سفر به استان گیلان با روسای کانون های بازنشستگی این استان دیدار و گفت و گو کرد. وی همچنین با حضور در شبکه استانی باران به صورت زنده درباره اقدامات و فعالیت های صندوق بازنشستگی کشوری و برنامه های این صندوق در سال ۱۴۰۲ گفتگو کرد. وی در بخش دیگری از سفر خود، از محل خانه های امید رشت و رودبار نیز بازدید کرد و در جریان فعالیت های این مراکز فرهنگی و ورزشی بازنشستگان قرار گرفت.