شناسایی پیمانکار طراحی، تامین، نصب و راه‌اندازی خط تولید پالت پلاستیکی شرکت جم‌صنعتکاران / نوبت اول

 

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت شرکت جم صنعت‌کاران
نوع فراخوان

موضوع فراخوان

شناسایی پیمانکار طراحی، تامین، نصب و راه‌اندازی خط تولید پالت پلاستیکی شرکت جم‌ صنعت‌کاران / نوبت اول

روزنامه درج آگهی صفحه ۲ روزنامه ایران
تاریخ درج آگهی سه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد