مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در بازدید از نمایشگاه بین المللی نفت و گاز:

همکاری دوجانبه شرکت‌های صدرا و ملی نفتکش برای توسعه صنعت کشتیرانی ضروری است

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز بیان کرد: شرکت صدرا و شرکت ملی نفتکش می توانند در کنار هم برای توسعه صنعت کشتی رانی تلاش کنند.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، «نعمت الله ترکی» مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در جریان بازدید از غرفه شرکت صدرا در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز که به همراه حسین شیوا، مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران انجام گرفت، در دیدار و گفتگو با مدیران ارشد این شرکت بر پشتیبانی از صنعت باعظمت کشتیرانی تاکید کرد.

وی با اشاره به پویایی صنعت نفت و گاز و کشتی سازی و قدمت و تاریخچه دیرینه فعالیت شرکت صدرا در این زمینه گفت: نیروی انسانی شرکت صدرا قوی و همدل و دانش بنیان است و در این زمینه ها به صورت تخصصی فعالیت می کند. صدرا، سطح اشتغال زایی خوبی در این صنعت دارد و حدود ۳۰۰۰ نفر در این مجموعه شاغل هستند.

ترکی با بیان اینکه شرکت هایی مانند شرکت ملی نفتکش و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و مجموعه های حوزه انرژی می توانند نقش آفرین باشند، گفت: امروز با مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران به صدرا آمدیم تا از نزدیک مسائل و مشکلات این شرکت را بررسی کنیم.

او ادامه داد: آقای شیوا در مورد موضوعاتی همچون ساخت دو کشتی جدید و نیز حوزه تعمیراتی با مدیرعامل شرکت صدرا مذاکره کردند. در صورت پیگیری دوستان، دو شرکت صدرا و ملی نفتکش می توانند در کنار هم و با همدلی برای بهبود آینده کشور و برای توسعه صنعت کشتی رانی تلاش کنند تا به این صنعت اسم و رسم دار که صدرا در آن فعال است نیز کمک شود.

در ادامه این بازدید حسین شیوا، مدیرعامل جدید شرکت ملی نفتکش ایران، با تقدیر از توانمندی های شرکت صدرا طی سال های گذشته و با اشاره به همکاری های خوب این شرکت با صدرا از سالیان دور گفت: این همکاری ادامه می یابد و شرکت ملی نفتکش تلاش می کند از ظرفیت های داخل کشور برای ساخت و تعمیر و پیشبرد امور فنی در جهت حمایت از صنعت داخلی استفاده کند.