نشست خبری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اصحاب رسانه