حضور مدیرعامل صندوق بازنشستگی در همایش سراسری مدیران گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی