فروش حدود ۴۰۰۰ تن کانسنگ مس اکسیدی و حدود ۱۰۰.۰۰۰ تن نرمه و کلوخه مس اکسیدی استخراجی شرکت صدرمعادن ایرانیان

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا
نام شرکت شرکت صدرمعادن ایرانیان
نوع فراخوان
موضوع فراخوان  آگهی مزایده فروش حدود ۴۰۰۰ تن کانسنگ مس اکسیدی و حدود ۱۰۰.۰۰۰ تن نرمه و کلوخه مس اکسیدی استخراجی شرکت صدرمعادن ایرانیان
روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه ۵
تاریخ درج آگهی شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد