آگهی مناقصه یک مرحله ای خرید تجهیزات و ماشین آلات شرکت گلف اجنسی ایران (نوبت دوم)

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا
نام شرکت شرکت گلف اجنسی ایران
نوع فراخوان
موضوع فراخوان   آگهی مناقصه یک مرحله ای خرید تجهیزات و ماشین آلات شرکت گلف اجنسی ایران
روزنامه درج آگهی نیازمندی های روزنامه همشهری، صفحه ۸
تاریخ درج آگهی پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد