آگهی مناقصه واگذاری اجرای پروژه لکه گیری روکش آسفالت بخشی از آزادراه قم-کاشان شرکت آزاد راه امیرکبیر

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا
نام شرکت شرکت آزاد راه امیرکبیر
نوع فراخوان
موضوع فراخوان  آگهی مناقصه واگذاری اجرای پروژه لکه گیری روکش آسفالت بخشی از آزادراه قم-کاشان شرکت آزاد راه امیرکبیر
روزنامه درج آگهی روزنامه ایران ،  صفحه ۱۲
تاریخ درج آگهی چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد