در گزارش واحد مرکزی خبر؛

فعالیت‌ها و اقدامات صندوق بازنشستگی کشوری در سال۱۴۰۱ و برنامه‌های ۱۴۰۲ تشریح شد

 

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در گفتگو با واحد مرکزی خبر فعالیت‌ها و اقدامات صندوق بازنشستگی کشوری در سال گذشته و برنامه‌های این صندوق برای بازنشستگان زیرپوشش در سال ۱۴۰۲ را تشریح کرد.