مزایده فروش حدود ۶.۰۰۰ تن کانسنگ مس اکسیدی و حدود ۱۰۰.۰۰۰ تن نرمه و کلوخه مس اکسیدی استخراج شده شرکت صدرمعادن ایرانیان

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا
نام شرکت شرکت صدرمعادن ایرانیان
نوع فراخوان
موضوع فراخوان  آگهی مزایده فروش حدود ۶.۰۰۰ تن کانسنگ مس اکسیدی و حدود ۱۰۰.۰۰۰ تن نرمه و کلوخه مس اکسیدی استخراج شده
روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه ۱۲
تاریخ درج آگهی شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد