عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

سامانه‌های نظارت مردمی گامی برای شفافیت در دستگاه‌ها است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه سامانه‌های نظارت مردمی گامی برای شفافیت در دستگاه‌هاست، گفت: شفافیت به جلوگیری از بسیاری از فسادها کمک می‌کند.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، «جعفر قادری» در گفتگو با خبرنگار مهر، حل مشکلات اقتصادی را در گرو توجه به چندین مؤلفه دانست و گفت: در موضوعات اقتصادی باید مجموعه‌ای از متغیرها و عوامل مختلف از جمله فساد مورد توجه قرار گیرد.

قادری تاکید کرد: اگر در مجموعه‌ای رشد تولید و بهره‌وری وجود داشته اما فساد هم باشد، در نهایت آن مجموعه کارکرد درستی نخواهد داشت، لذا نیاز است که حتماً مبارزه جدی با فساد صورت گیرد.

وی همچنین وجود شفافیت را عاملی برای مقابله با فساد بیان کرد و افزود: شفافیت به جلوگیری از خیلی از فسادها کمک می‌کند. اگر مدیری مطمئن باشد که تمام حرکات و رفتارش زیر نظر است و منعکس می‌شود، طبعاً خلاف نمی‌کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه سامانه‌های نظارت مردمی گامی برای شفافیت است، گفت: در همین راستا صندوق بازنشستگی کشوری سامانه نظارت مردمی را با هدف افزایش شفافیت و نظارت مردمی بر فعالیت‌ها راه‌اندازی کرده است که باید همه مجموعه‌ها اقدام به راه‌اندازی چنین سامانه‌ای کنند، چون در نهایت به روشن شدن زوایا و ابعاد پنهان و تاریک عملکردها کمک خواهد کرد.