آگهی تمدید مناقصه عمومی عملیات اجرایی احداث ساختمان اواپراتور و سکوی مخازن و سالن پاستور شرکت شیر خشک نوزاد پگاه شهرکرد

 

موضوع شرح
نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران ( پگاه )
نام شرکت شرکت شیر خشک نوزاد پگاه شهر کرد
نوع فراخوان
موضوع فراخوان آگهی تمدید مناقصه عمومی عملیات اجرایی احداث ساختمان اواپراتور و سکوی مخازن و سالن پاستور شرکت شیر خشک نوزاد پگاه شهرکرد
روزنامه درج آگهی دنیای اقتصاد
تاریخ درج آگهی سه شنبه، ۲۳ اسفند ۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد