تامین ۱۲۰۰۰ کیلوگرم ماده شیمیایی Silicone Oil برای پتروشیمی جم/نوبت دوم

 

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت پتروشیمی جم 
نوع فراخوان

موضوع فراخوان

تامین ۱۲۰۰۰ کیلوگرم ماده شیمیایی Silicone Oil برای پتروشیمی جم / نوبت دوم

روزنامه درج آگهی صفحه ۳ روزنامه ایران
تاریخ درج آگهی چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهیمواد دانلود فایل
لینک دریافت اسناد