خرید ۷۰۰۰ تخته جامبوبگ یک تنی و ۳۰۰۰ تخته جامبوبگ ۵۰۰ کیلویی بدون لایه درونی برای پتروشیمی پلی‌پروپیلن جم / مرحله اول

 

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت شرکت پلی پروپیلن جم 
نوع فراخوان

موضوع فراخوان
خرید ۷۰۰۰ تخته جامبوبگ یک تنی و ۳۰۰۰ تخته جامبوبگ ۵۰۰ کیلویی بدون لایه درونی برای پتروشیمی پلی‌پروپیلن جم / مرحله اول
روزنامه درج آگهی صفحه  ۱۰ روزنامه دنیای اقتصاد
تاریخ درج آگهی دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۲
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهیمواد دانلود فایل
لینک دریافت اسناد