نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:

شرط موفقیت سامانه نظارت مردمی صندوق بازنشستگی ارائه نتیجه کار به مردم است

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: شرط موفقیت سامانه نظارت مردمی صندوق بازنشستگی کشوری امکان بازخورد درست و نتیجه پیگیری انجام شده درباره یک تخلف یا فساد به مردم به ویژه فرد گزارش دهنده است.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، «سیدجلیل میرمحمدی میبدی» در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه سامانه نظارت مردمی صندوق بازنشستگی کشوری جزو سامانه هایی است که از ضروریات بسیار مهم و فوری در کشور و برای تمام دستگاه های اجرایی است، گفت: قدم برداشتن در راستای ارتقای شفافیت مانع بروز هرگونه فساد و تخلف می شود.

میرمحمدی افزود: اینکه مردم بتوانند به صورت برخط در جریان امور و فعالیت های صندوق بازنشستگی به ویژه شرکت های تابعه آن قرار گرفته و به صورت شفاف از پرداختی ها و مسائل مالی این شرکت ها مطلع شوند، امر بسیار مهمی است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان ادامه داد: از سوی دیگر بازنشستگان عزیزمان که وظیفه همه ما رسیدگی به امور و معیشت آنان است، بتوانند در هر زمان اگر با تخلفی روبرو می شوند، به سرعت و به صورت برخط گزارش آن تخلف یا مشکل را گزارش کنند و این گزارش، مستقیم در کارتابل مدیرعامل صندوق قابل مشاهده و پیگیری باشد، حرکت ارزشمندی است و موجب پیشگیری از فساد می شود.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس یازدهم یادآور شد: شرط موفقیت این سامانه بازخوردهایی است که از سوی مدیرعامل صندوق به فرد معترض یا منتقد ارائه می شود؛ اگر چنین فرآیندی شکل بگیرد و مردم این پیگیری را مشاهده کنند، قطعا به صورت چهره به چهره یا در ارتباط با سایر افراد مزایای این سامانه مطرح شده و جایگاه مردمی پیدا خواهد کرد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ یادآور شد: این سامانه الگویی برای سایر دستگاه های اجرایی در کشور است و ما نمایندگان نیز به عنوان نماینده مردم می توانیم از سایر دستگاه ها کارکرد و جایگاه و اثربخشی چنین سامانه هایی را مطالبه کنیم.